Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 77, br. 2-3, str. 59-86
Ontološka struktura ustava
Bački Petrovac
Ključne reči: kategorije; metafizička sfera; pozitivno pravo; logička struktura; katalog prava; ljudska prava; odredbe prava; institucije prava; ustavni principi; istina; argumentacija
Sažetak
Ontološki razvoj prava u metafizičkoj sferi završava se kategorijama kojima ce bavi posebni deo filozofije prava, kategorijama ustavnog prava započinje ontološki razvoj u empirijskoj, pozitivnoj sferi. Kao što pojedine kategorije posebnog dela u filozofiji prava čine konzistentan logički sistem, tako u istom takvom, logički konzistentnom, skladu moraju biti i sve kategorije ustavnog prava. U dosadašnjoj pravnoj praksi ustavi se nisu zasnivali na logički konzistentnoj strukturi, nego na tradiciji koja je proizvela uobičajenu zbirku (katalog) prava ustavnog karaktera. Razlika između ustavnog prava i svih ostalih područja pozitivnog prava mora se jasno odrediti. Ustavno pravo je izgrađeno od ustavnih principa koji nemaju normativni karakter i do kojih se dospeva dokazom o istinitosti, dok je celokupno preostalo područje pozitivnog prava normativne prirode i do njega ce dospeva argumentacijom o opravdanosti.
Reference
Hedrih-Stevanović, K.R. (1964) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo: Veselin Masleša, str. 227, § 272
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Kant, I. (1993) Metafizika morala. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Kubinjec, J. (2003) Osnovne naznake filozofije procesnog prava. Pravni život, vol. 52, br. 12, str. 867-888
Pejn, T. (1987) Prava čoveka. Beograd: Filip Višnjić
Sartori, Đ. (2003) Uporedni ustavni inženjering - strukture, podsticaji i ishodi. Beograd: Filip Višnjić
Šeling, F.V.J. (1988) Forma i principi filozofije. Beograd: Nolit, str. 150, § 79
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0503059K
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2006)
Uspostavljanje stvari
Kubinjec Janko

God Fak polit nau (2011)
Uzroci hronične nestabilnosti italijanske izvršne vlasti
Jovović Radivoje

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
Teorija prava - naučna i edukativna dimenzija
Vukadinović Gordana, i dr.

prikaži sve [59]