Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 80, br. 6, str. 271-283
O privremenim merama arbitražnog suda
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Savremeno arbitražno pravo karakteriše tendencija sve većeg osamostaljivanja arbitražnih sudova od (državnih) sudova i preuzimanje što više prerogativa parničnog suda u korist arbitara. Tako, arbitražni sudovi postaju nadležni i za odlučivanje o sredstvima obezbeđenja. Reforma arbitražnog prava u Srbiji izvršena donošenjem Zakona o arbitraži 2006. godine, u svojim osnovnim crtama prati obrise navedene tendencije, što važi i za sredstva obezbeđenja. Član 31. Zakona o arbitraži predviđa nadležnost arbitara za određivanje privremenih mera - jednog od sredstava prinudnog obezbeđenja. U radu se istražuje usklađenost navedenog ovlašćenja arbitara i domaćeg pravnog sistema, imajući u vidu pravnu prirodu arbitražnog rešavanja sporova s jedne strane i privremenih mera kao instituta izvršnog prava s druge strane. Dalje, kritički se analizira i konkretan pristup zakonodavca pri redakciji materije privremenih mera tokom arbitražnog postupka, sa naročitim osvrtom na normativni uzor našeg Zakona - UNCITRAL-ov Model-zakon o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži, kao i na neka referentna uporedno-pravna rešenja. Najzad, razmatra se sama praktična vrednost koncepcije privremenih mera in favorem arbitri.
Reference
*** (2007) Pravilnik o Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije. Sl. glasnik RS, br. 52
*** (2007) Pravilnik o Stalnom izabranom sudu pri Privrednoj komori Srbije. Sl. glasnik, br. 1 i 30
*** (1984) Report of the Working Group on International Contract Practices on the work of its sixth session, 1983. UNCITRAL Yearbook, vol. XV, part two, II, A, 1 para. 70, (Doc. A/CN.9/245)
*** (2000) Report of the Working Group on Arbitration on the work of its thirty-second session. UNCITRAL Yearbook, vol. XXXI, (Doc. A/CN.9/468, para. 60-87)
*** (2004) Zakon o izvršnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 125
*** (2006) Zakon o arbitraži. Službeni glasnik RS, br. 46
Blagojević, B.T. (1938) Sistem izvršnog postupka. Beograd
Dika, M. (1991) The taking of proviosional measures in arbitration accordnig to Yugoslav law. u: Hague-Zagreb-Ghent Essays 8 on the law of international trade, Maklu publishers, str. 169
Dika, M. (1998) Vrste privremenih mjera prema Ovršnom zakonu. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, Supplement, str. 745-786
Gaillard, E., Savage, J., ur. (1999) Fouchard, Gaillard, Goldman on international commercial arbitration. Kluwer Law International
Jakšić, A. (2003) Međunarodna trgovinska arbitraža. Beograd
Keča, R. (1997) O arbitražnom rešavanju sporova u Jugoslovenskom pravu. Pravni život, vol. 46, br. 12, str. 257-266
Poznić, B. (1993) Građansko procesno pravo. Beograd: Savremena administracija
Stanković, G. (2004) Predmet izvršnog postupka. Pravni život, vol. 53, br. 12, str. 5-21
Stanković, G.V. (2004) Građansko procesno pravo. Niš: Studentski kulturni centar / SKC
Stanković, G.V., Starović, B.P., Keča, R., Petrušić, N. (1999) Arbitražno procesno pravo / Arbitration procedural statute. Niš: Udruženje za građansko procesno i arbitražno pravo
Starović, B.P. (2007) Komentar Zakona o izvršnom postupku. Beograd
Starović, B.P., Keča, R. (2004) Građansko procesno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Triva, S. (1998) Privremene mjere osiguranja u arbitraži. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, vol. 19, Supplement, str. 720
Triva, S., Dika, M. (2004) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb
Triva, S., Belajac, V., Dika, M. (1984) Sudsko izvršno pravo - opšti deo. Zagreb: Informator
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0806271K
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka