Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 81, br. 4, str. 103-115
Opšta koncepcija zakona o finansijskom lizingu i utvrđivanje subjekata finansijskog lizinga
Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
Ključne reči: posao finansijskog lizinga; ugovor o lizingu; ugovor o isporuci; davalac lizinga; primalac lizinga i isporučilac predmeta lizinga
Sažetak
U radu autor ističe da je donošenjem Zakona o finansijskom lizingu, posao finansijskog lizinga kao značajan institut savremenog poslovnog prometa, u našem pravnom sistemu po prvi put regulisan, čime dobija svoje pravno utemeljenje. Zakonom o finansijskom lizingu stvoren je pravni okvir koji obezbeduje potreban stepen pravne sigurnosti u obavljanju posla finansijskog lizinga, poštujući istovremeno načelo autonomije volje i široku primenu slobode ugovaranja u odnosima koji nastaju povodom finansijskog lizinga. Zakon o finansijskom lizingu preuzeo je veliki broj rešenja Konvencije o medunarodnom finansijskom lizingu, integrišući tako modema rešenja iz oblasti finansijskog lizinga, u naše zakonodavstvo, u skladu sa našim pravnim sistemom, pravnom tradicijom i osnovnim pravnim principima. Donošenjem Zakona o finansijskom lizingu definisan je posao finansijskog lizinga, čime je ovaj posao u našem pravnom sistemu dobio svoje precizno pravno određenje.
Reference
*** (2003) Zakon o finansijskom lizingu Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, 27.maj br. 55
*** (1988) UNIDROIT Konvencija o medunarodnom finansijskom lizingu / Unidruit convention on international financial leasing. Otava, 28. maj
*** (1980) Zakon o obligacionim odnosima
*** (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Perović, J.S. (2003) Komentar Zakona o finansijskom lizingu. Beograd: Glosarijum
Perović, S.K. (1990) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Radenković-Jocić, D. (2003) Finansijski lizing - bitan element domaćeg i međunarodnog prava. Pravni život, vol. 52, br. 11, str. 571-580
Vasiljević, M.S. (1999) Privredna društva - domaće i uporedno pravo. Beograd: Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0904103L
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka