Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 81, br. 7-8, str. 313-326
Manifestacija suštine prava u institutu šefa države
nema
Sažetak
Šef države je pravni institut u kojem problem nadležnosti i počinje i završava. Priznavanje drugog kao lica, koje je ontološka pretpostavka priznavanja nečije nadležnosti u tuđoj stvari, jeste najpre negacija prirodne odredbe čoveka u aktu uspostavljanja njegove apstraktne određenosti. Duhovno priznavanje - o kome je ovde jedino reč - upravo je nešto suprotno psihološkom priznavanju. Apstraktna jednakost je početak materijalnog prava dok je apstraktna razlika početak procesnog prava. Upravo ove dve apstraktne komponente - jednakost i razlika - konstituišu pravo kao slobodu. Na taj način se u sebi pojam prava zatvara i postaje celovit upravo putem vezivanja nadležnosti i lica. Tako se u jednom čistom i neposrednom obliku apstraktna jednakost i apstraktna nejednakost vezuju u temeljnu aporiju prava koja svoju najjasniju manifestaciju stiče upravo u institutu šefa države.
Reference
Dante, A. (2004) Monarhija. Beograd: Centar za istraživanje tradicija
Hegel, G.V. (1979) Fenomenologija duha. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Konstan, B. (2000) Principi politike i drugi spisi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kožev, A. (1984) Fenomenologija prava. Beograd: Nolit
Kubinjec, J. (2001) Tolerancija kao priroda prava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 73, br. 3, str. 71-81
Kubinjec, J. (2005) Ontološka struktura ustava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 77, br. 2-3, str. 59-86
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta, I knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/gakv0908313K
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2009.