Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:6
  • full-text downloads in 30 days:4

Contents

article: 1 from 1  
2012, vol. 84, iss. 5, pp. 366-374
Public Hearing
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Keywords: neposredno učešće građana u odlučivanju o javnim poslovima; javna rasprava; javno slušanje; zakonodavni postupak
Abstract
(not available in English)
Najveći broj savremenih demokratskih država prepoznaje princip sudelovanja građana u odlučivanju u javnim poslovima kao temelj na kojem počiva zajednica. U ustavima se proklamuje načelo da su građani nosioci suvereniteta, a danas je dobro poznato da je demokratija i nastala sa ciljem da se iz društva odagna nevidljiva moć i ustanovi vladavina čije je delovanje javno. Ako prihvatimo da je demokratija skup pravila koja utvrđuju, ko je i na osnovu kojih procedura ovlašćen da donosi kolektivne odluke, namera autora je da predoči jednu od procedura koja po kapacitetima pretenduje na mogućnost da jedno društvo okarakteriše kao demokratsko. U radu će se analizirati normativni okvir javnog slušanja, kao oblika javne rasprave u okviru zakonodavnog postupka u Republici Srbiji.
References
*** (2010) Poslovnik Narodne Skupštine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 52
*** (2010) Poslovnik Skupštine Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, 7
*** (2007) Ustav Crne Gore. Sl. CG, br. 1
*** (2006) Ustav Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2010) Zakon o Narodnoj Skupštini Srbije. Sl. glasnik RS, br. 9
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije - odbrana pravila igre. in: Međunarodni Pakt o građanskim i političkim pravima, Beograd: 'Filip Višnjić'
Pajvančić, M. (2010) Javna rasprava - oblik neposrednog učešća građana u zakonodavnom procesu. Crna Gora: Skupština Crne Gore
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Pajvančić, M. (2008) Parlamentarno pravo. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
 

About

article language: Serbian
document type: Discussion/Paper
DOI: 10.5937/gakv1205366A
published in SCIndeks: 22/03/2013

Related records