Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 84, br. 5, str. 366-374
Javno slušanje
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
Ključne reči: neposredno učešće građana u odlučivanju o javnim poslovima; javna rasprava; javno slušanje; zakonodavni postupak
Sažetak
Najveći broj savremenih demokratskih država prepoznaje princip sudelovanja građana u odlučivanju u javnim poslovima kao temelj na kojem počiva zajednica. U ustavima se proklamuje načelo da su građani nosioci suvereniteta, a danas je dobro poznato da je demokratija i nastala sa ciljem da se iz društva odagna nevidljiva moć i ustanovi vladavina čije je delovanje javno. Ako prihvatimo da je demokratija skup pravila koja utvrđuju, ko je i na osnovu kojih procedura ovlašćen da donosi kolektivne odluke, namera autora je da predoči jednu od procedura koja po kapacitetima pretenduje na mogućnost da jedno društvo okarakteriše kao demokratsko. U radu će se analizirati normativni okvir javnog slušanja, kao oblika javne rasprave u okviru zakonodavnog postupka u Republici Srbiji.
Reference
*** (2010) Poslovnik Narodne Skupštine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 52
*** (2010) Poslovnik Skupštine Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, 7
*** (2007) Ustav Crne Gore. Sl. CG, br. 1
*** (2006) Ustav Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2010) Zakon o Narodnoj Skupštini Srbije. Sl. glasnik RS, br. 9
Bobio, N. (1990) Budućnost demokratije - odbrana pravila igre. u: Međunarodni Pakt o građanskim i političkim pravima, Beograd: 'Filip Višnjić'
Pajvančić, M. (2010) Javna rasprava - oblik neposrednog učešća građana u zakonodavnom procesu. Crna Gora: Skupština Crne Gore
Pajvančić, M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
Pajvančić, M. (2008) Parlamentarno pravo. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1205366A
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

God Fak polit nau (2013)
Pojam, vrste i osnovna obeležja parlamentarnog mandata
Surlić Stefan

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
O parlamentarnom mandatu - primer Republike Srbije
Nenadić Bosa

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Oštećeni i standardi ljudskih prava u krivičnom postupku
Ilić Goran P.

prikaži sve [33]