Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 85, br. 9, str. 419-438
Obično ubistvo
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Autor u radu proučava pojam i osnovne elemente posebnog oblika krivičnog dela ubistva, tj. obično ubistvo. Prvi deo rada posvećen je pojmovnom određenju i elementima običnog ubistva u pojedinim uporednopravnim krivičnim zakonodavstvima. Drugi deo rada sadrži pregled istorijsko-pravnog razvoja krivičnog dela ubistva u našem krivičnom zakonodavstvu. U trećem delu, autor posvećuje pažnju određivanju pojma, elemenata i osnovnih karakteristika krivičnog dela ubistva iz člana 113. Krivičnog zakonika Republike Srbije, s osvrtom na sudsku praksu. Dalje izlaganje se odnosi na statistički prikaz i analizu izvršenih krivičnih dela ubistva u periodu od 2005. do 2012. godine.
Reference
*** (1929) Krivični zakonik za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, drugo izdanje
*** (1951) Krivični zakonik FNRJ. Službeni list FNRJ, br. 13
*** (1977-2003) Krivični zakon Republike Srbije. Sl. glasnik SRS, 26, 28, 43/77, 20/79, 24/84, 39/86, 51/87, 6, 42/89 i 21/90; Sl. gl. SRS, br. 16/90, 26/91-USJ, 197/87, 75/91-USRS 58/91, 9, 49, 51/92, 23, 67/93, 47/94, 17/95, 44/98, 10, 11, 80/02, 39, 67/03
*** (2005-2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 85/05, 88/05-ispr., 107 /05-ispr., 72/09, 111/09 i 121/12
*** (2003/2004) Krivični zakonik Republike Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, br. 70/03, 13/04
*** Kazneni (Kriminalni) zakonik za Knjažestvo Srbiju od 1860. godine. u: Zbirka zakona Kraljevine Srbije II - Kazneni zakonik
*** (1998) German criminal code: Criminal Code in the version promulgated on 13. November. Federal Law Gazette / Bundesgesetzblatt, Ip. 3322, last amended by Article 3 of the Law of 2. October 2009, Federal Law Gazette I, 3214
*** Statistički podaci Višeg javnog tužilaštva Novi Pazar za period od 2005. do 2012. godine
*** (1995) Criminal Code of the Republic of Albania. Law, br. 7895, dated 27. January
*** (2012) Swiss criminal code of 21. December 1937: Status as of 1. January 2012
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 83/06 od 30. septembra 2006)
Atanacković, D.R. (1981) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Privredna štampa
Đurđić, V., Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Nomos
Jovanović, L., Đurđić, V., Jovašević, D. (2002) Krivično pravo - posebni deo. Niš: Bona Fides
Jovašević, D. (2006) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Kolarić, D. (2008) Krivično delo ubistva. Beograd: Službeni glasnik
Konstantinović-Vilić, S., Kostić, M. (2005) Vrsta kazni i oblici kažnjavanja u Srbiji do kraja Drugog svetskog rata. Peščanik, 3(3): 13-23
Lazarević, L. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Mrvić-Petrović, N. (2006) Krivično pravo - opšti i posebni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Niketić, G. (1911) Kazneni zakonik i krivični sudski postupak Kraljevine Srbije - protumačeni odlukama opšte sednice i odeljenja Kasacionoga suda. Beograd: G. Kon
Schubarth, M. (1982) Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil. Bern: Verlag Stämpfli & Cie AG
Solovjev, A.V. (1998) Zakonodavstvo Stefana Dušana, cara Srba i Grka. Beograd, str. 516
Stojanović, Z., Perić, O. (2003) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravni fakultet
Stojanović, Z., Perić, O. (2006) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Živanović, T. (1922) Osnovi krivičnog prava - Opšti deo. Beograd: Geca Kon
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1309419C
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka