Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 88, br. 6, str. 265-287
Vrste nasilja nad decom u porodici
Treći osnovni sud, Beograd
Ključne reči: porodica; deca; porodično nasilje; nasilje nad decom; vrste nasilja
Sažetak
Nasilje nad decom je istorijska pojava koja je sazrevanjem društa, a pre svega razvojem humanitarnih nauka, dobijala nove definicije i širila svoje dimenzije. Od činjenice da se kažnjavanje dece smatralo moralnom, pa čak i pogodnom vaspitnim merom, do potpune inkriminacije svakog oblika nasilja, trebalo je da prođe puno vekova. Danas kada se nasilje nad decom smatra 'nuspojavom' društva, bilo je neophodno izvršiti klasifikaciju nasilja. Tačnije, vrste nasilja podeliti u zavisnosti od oblika ispoljavanja nasilja nad žrtvom - detetom, iako se sve vrste nasilja, manje-više, međusobno prepliću i utiču jedna na drugu. Razlog klasifikacije je uspostavljen kako bi se na isto efikasnije delovalo.
Reference
*** (2005-2012) Službeni glasnik Republike Srbije, 85/2005, 88/2005. ispr. 107/2005. ispr. 72/2009, 111/2009. i 121/2012
*** (2005-2012) Službeni glasnik Republike Srbije, 85/2005, 88/2005. ispr. 107/2005. ispr. 72/2009, 111/2009. i 121/2012
Banjanin-Đuričić, N. (1998) Udarac po duši - sociološka studija zlostavljanja dece u porodici. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Engels, F. (1968) Položaj radničke klase u Engleskoj. Beograd: Prosveta
Erlih, St.V. (1971) Jugoslovenska porodica u transformaciji. Zagreb: Liber, 72
Even, St.V. (2008) Uskraćivanje zaštite - analiza 'dileme zlostavljane majke'. Beograd: Autonomni ženski centar
From, E. (1986) Anatomija ljudske destruktivnosti. Zagreb: Naprijed
Gil, D.G. (1971) Violence against Children. Journal of Marriage and the Family, 33(4): 637
Gurović, Z. (1996) Socio-antropološke osnove nasilja. Beograd: izdavač autor
Janjić, K.M. (1987) Pravo deteta na život i zdravlje. Beograd: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Janjić-Komar, M. (1987) Pravo dece u porodičnim odnosima. Beograd: Pravni fakultet
Janjić-Komar, M., Obretković, M. (1996) Prava deteta - pravo čoveka. Beograd: Dosije i Udruženje pravnika Srbije za socijalna prava
Milosavljević, M. (1997) Sociološke osnove društvenog odnosa prema nasilju nad decom. u: Porodica, nasilje i savremeno društvo, Zbornik radova, Beograd: Cicero
Nikolić-Ristanović, V. (2002) Porodično nasilje u Srbiji. Beograd: Viktimološko društvo Srbije
Petrušić, N. (1999) Model preventivne porodično-pravne zaštite od nasilja u porodici. u: Nacrt Krivivičnog zakonika SR Jugoslavije i zaštita kriminaliteta nasilja, Zbornik saopštenja i diskusija, Niš: Centar za publikacije, Pravni fakultet
Prokop, A. (1966) Odnosi roditelja i djece. Zagreb
Raymond, W. (1780-1950) Culture and society. New York: A. Books, Doublelay and Company, Inc, 1780-1950
Žegarac, N., Mijanović, Lj., Obretković, M., Pejaković, Lj., Simović, I., Stevanović, I. (2004) Zaštita deteta od zlostavljanja / The protection of the child against abuse. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1606265R
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.