Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 91, br. 3, str. 348-363
Antički koreni savremenih shvatanja pravde
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: pravda; predstavljanje; razumevanje; poimanje; Arhajska epoha; Klasična epoha; antička Grčka; Evropa
Sažetak
Parafrazirajući Avgustina (354-430 god. n. e.) i njegovo razmišljanje o pojmu vremena moglo bi se reći da kada niko ne postavlja pitanje šta pravda jeste većina ljudi smatra da zna odgovor. Kada se ona pokuša misaono obuhvatiti, odgovor kao da nekako izmiče. Problem nastaje zbog relativno česte, diferencirane i nekritičke upotrebe termina "pravda", kao i zbog toga što "samorazumljivost" nekog termina nikada nije dovoljna a njegova poznatost istinski relevantna, jer ne govori mnogo o njemu samom niti omogućava njegovu spoznatost. Nije, dakle, dovoljno predmnevati šta pravda jeste, odnosno imati predstavu o njoj, već je potrebno razumeti i pojmovno artikulisati. Autorova namera je da u nizu eseja, koji počinje ovim uvodnim tekstom, izloži predstavljanje, razumevanje i poimanje pravde i pravednosti od njenih prvih zabeleženih tragova polovinom VIII veka pre n. e. (početka Arhajske epohe) pa do poslednjih decenija IV veka pre n. e. (kraja Klasične epohe). Plan je da se analizira i misaono situira kako najstarije registrovano pojavljivanje pravde u antičkoj Grčkoj u Homerovoj Ilijadi i Odiseji, tako i njena evolucija i razvoj sve do kulminacije u Aristotelovoj Politici, Retorici, Velikoj etici i Nikomahovoj etici, i time dodatno osvetli grčki uticaj na savremena shvatanja pravde i duhovnu baštinu evropske civilizacije u celini.
Reference
Aristotel (1992) Nikomahova etika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Aristotel (1989) Retorika. Zagreb: Naprijed
Aristotel (1988) Politika. Zagreb: Liber
Aristotle (1991) Magna Moralia. u: Barnes J. [ur.] The Complete Works of Aristotle II, Princeton: Princeton University Press
Avgustin, S. (1989) Ispovesti. Beograd: Grafos
Diels, H. (1983) Predsokratovci fragmenti I. Zagreb: Naprijed
Diels, H. (1983) Predsokratovci fragmenti II. Zagreb: Naprijed
Đurić, M.N. (1996) Istorija helenske književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike
Eshil,, Sofokle,, Euripid (1994) Grčke tragedije. Beograd: Srpska književna zadruga
Herodot (1988) Istorija I. Novi Sad: Matica srpska
Hesiod (1994) Poslovi i dani. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Homer (1985) Ilijada. Novi Sad: Matica srpska
Homer (2002) Odiseja. Beograd: Zavod za udžbenike
Ksenofont (1980) Uspomene o Sokratu. Beograd: BIGZ
Platon (1987) Dijalozi. Beograd: Grafos
Platon (1993) Država. Beograd: BIGZ
Platon (2000) Gozba. Beograd: BIGZ
Platon (2000) Kratil - Teetet - Sofist - državnik. Beograd: Platon
Platon (1968) Protagora - Gorgija. Beograd: Kultura
Platon (2004) Zakoni. Beograd: Dereta
Rols, D. (1998) Teorija pravde. Beograd: JP Službeni list SRJ
Volcer, M. (2000) Područja pravde. Beograd: Filip Višnjić
Žunjić, S. (1984) Fragmenti elejaca. Beograd: BIGZ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt
DOI: 10.5937/gakv91-25833
objavljen u SCIndeksu: 14.05.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2019)
Najstarije predstavljanje pravde
Kaluđerović Željko

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Istorijski koreni učenja o pravu jačeg
Jordović Ivan

Gl Adv komore Vojvodine (2020)
Kreiranje pravde i prava kroz sučeljavanje predstava Odiseja i prosaca
Kaluđerović Željko

prikaži sve [260]