Akcije

Glasnik Advokatske komore Vojvodine
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1991, vol. 63, br. 7-8, str. 6-15
Oblici zaštite jugoslovenskih državljana u inostranstvu prema konzularnim konvencijama
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1929) Konvencija konzularna i o nastanjivanju od 1929. godine. Službene novine, br. 112
*** (1976) Konzularna konvencija od 1974. godine. Sl. list SFRJ, Dodatak br. 9
*** (1982) Konzularna konvencija od 1980. godine. Sl. list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 1
*** (1963) Konzularna konvencija od 1960. godine. Sl. list FNRJ, Dodatak br. 6
*** (1984) Konzularna konvencija od 1982. godine. Sl. list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 2
*** (1984) Konvencija o konzularnim odnosima od 1981. godine. Sl. list SFRJ
*** (1963) Konzularna konvencija od 1963. godine. Sl. list FNRJ, Dodatak br. 13
*** (1967) Konzularna konvencija od 1966. godine. Sl. list SFRJ, Dodatak br. 10
*** (1964) Konzularna konvencija od 1964. godine. Sl. list SFRJ, Dodatak br. 14
*** (1984) Konzularna konvencija od 1982. Sl. list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 9
*** (1974) Konzularna konvencija od 1974. godine. Sl. list SFRJ, br. 66
*** (1961) Konzularna konvencija od 1960. godine. Sl. list FNRJ, Dodatak br. 8
*** (1882) Konvencija između Srbije i SAD koja određuje prava, imunitete i privilegije konzularnih agenata od 1881. godine. Srpske novine, br. 268
*** (1888) Konvencija sa Srbijom o nastanjivanju i konzulstvu od 1888. godine. Srpske novine, br 83
*** (1972) Konzularna konvencija od 1968. godine. St. list SFRJ, Dodatak br. 9
*** (1966) Konzularna konvencija od 1965. godine. Sl. list SFRJ, Dodatak br. 10
*** (1985) Zbirka međunarodnih ugovora iz oblasti pravosuđa. Službeni list, Beograd, knjiga II
*** (1966) Službeni list SFRJ, Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 5
*** (1929) Konvencija o nastanjivanju i konzularnoj službi od 1926. godine. Službene novine, br. 117
*** (1969) Konzularni ugovor od 1960. godine. Sl. list SFRJ, Dodatak br. 5
*** (1974) Konzularna konvencija od 1969. godine. Sl. list SFRJ, Dodatak br. 49
*** (1963) Konzularna konvencija od 1962. godine. Sl. list FNRJ, Dodatak br. 11
*** (1963) Konzularna konvencija od 1963. godine. Sl. list FNRJ, Dodatak br. 11
*** (1984) Konvencija od 1981. godine. Sl. list SFRJ, Međunarodni ugovori br. 6
Avramov, S. (1980) Međunarodno javno pravo. Beograd, str. 82
Bartoš, M. (1956) Međunarodno javno pravo. Beograd, knjiga II, str. 549-550
Janković, B., Radivojević, Z. (1991) Međunarodno javno pravo. Beograd, str. 118
Sajko, K. (1973) Pravni položaj stranaca u SFRJ na osnovu konvencija kojima se utvrđuju konzularne funkcije. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, str. 304-309
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv9107006R
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2021.