Akcije

Glasnik Advokatske komore Vojvodine
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1995, vol. 67, br. 5, str. 175-178
Način funkcionisanja pojma pravne države - pravna država kao organizator paradigme
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Basta, L.R. (1984) Politika u granicama prava - studija o anglosaksonskom konstitucionalizmu. Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 92-117
Čavoški, K. (1994) Uvod u pravo I - osnovni pojmovi i državni oblici. Beograd: Draganić, str. 77-82
Dworkin, R. (1986) Law's Empire. Fontana Press, 70
Fuller, L.L. (1965) The morality of law. New Haven: Yale University Press
Hayek, F.A. (1973) Law, legislation and liberty. Routledge, str. 48
Khun, T.S. (1962) The structure of scientific revolution. Chicago: The University of Chicago Press
Nozick, R. (1988) Anarchy, state and utopia. Basil Blackwell, 1st. ED. 1974
Peteri, Z. (1978) O pravnoj državi. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 88, str. 39
Rawls, J. (1971) A theory of justice. Harvard University Press
Šušnjić, B. (1989) Otpori kritičkom mišljenju - ideje za sociologiju ideja. Zagreb: Grafocentar, str. 55
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv9505175K
primljen: 12.04.1995.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Demokratija i vladavina prava
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
Analitička i hermeneutička teorija prava
Spaić Bojan

prikaži sve [34]