Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 48, br. 1-4, str. 52-56
Analiza kvaliteta nekoliko vrsta biljnih čajeva sa tržišta
aUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za bromatologiju
bUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmakognoziju
cZavod za javno zdravlje, Valjevo

e-adresavidovic.bojana@gmail.com
Ključne reči: biljni čajevi; tržišni uzorci; kontrola kvaliteta
Sažetak
U našoj zemlji je uobičajeno korišćenje biljnih čajeva kao osvežavajućih, okrepljujućih ili aromatičnih napitaka. Takođe, tradicionalno biljni čajevi se koriste kod blažih poremećaja zdravlja ili uz propisanu terapiju. Cilj rada je bio da se proveri kvalitet trgovačkih uzoraka nekoliko vrsta biljnih čajeva. Na teritoriji grada Beograda i Valjeva prikupljeni su uzorci 21 čaja od lista nane, cveta kamilice i herbe majkine dušice. Među analiziranim uzorcima 5 je bilo u obliku rinfuza, a 16 uzoraka je bilo u podeljenim pojedinačnim dozama (filter kesica). Kvalitet je proveravan na osnovu zahteva Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za čaj, biljni čaj i instant čaj iz 2005. godine. Pored provere deklarisane mase, u ispitivanim uzorcima biljnih čajeva analizirani su i sledeći parametri: sadržaj vlage, ukupnog pepela, sulfatnog pepela, pepela nerastvorljivog u kiselini, određivanje vodenog i alkoholnog ekstrakta, određivanje sadržaja etarskog ulja. Na osnovu dobijenih rezultata može se zaključiti da najveći broj ispitivanih uzoraka nije sadržao deklarisanu masu biljnog materijala. Od ukupnog broja analiziranih uzoraka biljnih čajeva u preko 80% uočeno je da jedan, dva ili više parametara odstupaju od zahteva Pravilnika. Cvet kamilice sadržao je značajno manje etarskog ulja i alkoholnog ekstrakta. Kod čaja od herbe majkine dušice ni jedan ispitivani uzorak nije ispunio sve propisane parametre kvaliteta. Rezultati ovog rada ukazuju na neophodnost redovne kontrole kvaliteta biljnih čajeva u prometu radi bolje zaštite potrošača.
Reference
*** (2001) Jugoslovenska farmakopeja 2000 prilagođeni prevod Evropske farmakopeje iz 1997 (Ph. Eur. III). Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja
*** (2000) Jugoslovenska farmakopeja 2000 prilagođeni prevod Evropske farmakopeje iz 1997 (Ph.Eur. III). Beograd: Savremena administracija
*** (2005) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za čaj, biljni čaj i instant čaj. Službeni list SCG, 51
*** (1984) Farmakopeja SFRJ / Pharmacopoea jugoslavica. Beograd: Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, IV, volumen 1
*** (2004) Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica. Službeni list Srbije i Crne Gore, br. 4
*** (1992) Pravilnik o količinama pesticida metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br. 5, str. 67-85
Kovačević, N. (2000) Osnovi farmakognozije. Beograd: Farmaceutski fakultet
Savezni zavod za standardizaciju (1995) 95-JUS ISO 1573. Službeni list SR Jugoslavije / Official Journal of the FRY, br.11,1575, 1577, 9768 : 1995
Trajković, J., Mirić, M., Baras, J., Šiler, S. (1983) Analiza životnih namirnica. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Tucakov, J. (1997) Lečenje biljem - fitoterapija. Beograd: Rad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.12.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka