Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 126-1, str. 157-174
Od klasičnog akademskog muzeja do muzeja u svetlu spektakla
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd
Ključne reči: muzej; muzeologija; scensko-umetničko; spektakl; komunikacija; interpretacija
Sažetak
U ovom kraćem izlaganju biće reči o procesu prestrukturisanja kanonâ klasične, akademske muzeologije, koji ističu izložbenu (izlagačku) funkciju muzeja, u savremene standarde muzeologije kojima se ističe interpretativna i komunikativna uloga muzeja, a muzej prikazuje u svetlu spektakla, čijim se sredstvima i oblicima mogu 'oživeti' muzejske tvorevine. Ovo obuhvata mogućnost i način primene najrazličitijih kulturnih, umetničkih i obrazovnih inicijativa i akcija, u vidu animacionih projekata, inscenacija, te smeštanja scensko-umetničkih događaja u tradicionalni prostor muzeja i galerija, koji danas postaju središte kulturnih zbivanja i svojevrsni komunikacioni medijumi. To podrazumeva sagledavanje nove koncepcije predstavljačkih i izvođačkih umetnosti, njihovo prisustvo u drugačijem kontekstu, izvan ustaljenog, interakciju s muzejskim zbirkama, recepciju ovih umetnosti, ali i njihovu medijatorsku ulogu na relaciji čovek - artefakt.
Reference
*** (1995) Museum, Media, Message. London: Routledge
*** (2007) Museums, prejudice and the reframing of difference. London: Routledge
*** (2003) Re-imagining the museum. u: Witcomb A. [ur.] Beyond the Mausoleum, London: Routledge, str. 45
Baudrillard, J. (1977) Leffet Beaubourg-implosion et dissuasion. u: Editions Galilée, Paris
Bennett, T. (1988) Museums and the people. u: Lumley R. [ur.] The Museum Time machine - Putting cultures on display, London: Routledge
Debor, G. (2003) Društvo spektakla. Beograd: A. Golijanin
Debre, R. (2000) Uvod u mediologiju. Beograd: Clio
Gombrich, E.H. (1977) Muzej - prošlost, sadašnjost, budućnost, ideja muzeja - filozofska, umetnička i politička pitanja. The University of Chicago Press, vol. 3
Hooper-Greenhill, E. (1999) Education, communication and interpretation: Towards a critical pedagogy in museums. u: Hooper-Greenhill E. [ur.] The Educational role of the Museum, London: Routledge, str. 3-24
Jovićević, A., Vujanović, A. (2006) Uvod u studije performansa. Beograd: Reč
Karolija, G., Giusti, F. (2006) U službi savremene arhitektonske forme. DaNS, Časopis za ahitekturu i urbanizam, Novi Sad, br. 55, septembar, Društvo arhitekata, Novog Sada, str. 20
Luke, W.T. (2002) Museum politics: Power plays at the exhibition. Minneapolis - London: University of Minnesota Press
MacLeod, S., ur. (2005) Reshaping museum space: Architecture, design, exhibitions. London: Routledge, str. 156-171
Mairesse, F. (2002) La question de lorigine du musée. u: Le Musée Temple Spectaculaire, Lyon: Presses Université, str. 131
Mihailović, R. (1986) Vedute srpske grafike XVIII veka. u: Srpska grafika XVIII veka, naučni skup, Beograd, zbornik radova
Mitrović, M. (2006) Forma više ne sledi funkciju. DANS, (55): 4
Noever, P., ur. (2001) Intervju s Marinom Abramović. u: The Discursive Museum, M.A.K., symposium, March - May, Vienna: Hatje Cantz Publishers, str. 159
Šola, T. (2001) Marketing u muzejima ili o vrlini i kako je obznaniti. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo
Vuksanović, D. (2007) Filozofija medija - ontologija, estetika, kritika. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.