Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 128, str. 274-294
Srbija u evropskim putevima kulture
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Sažetak
Tekst se sastoji iz dva dela. U prvom delu se razmatraju elementi kontekstualizacije evropskih puteva kulture - procesi izgradnje evropskog identiteta i interpretacije evropskih vrednosti i nasleđa, uz osvrt na odnos kulture i politike sećanja, kao i medijacije istorije putem nasleđa. U tekstu se dalje analiziraju istorijski preduslovi za formiranje kulturnih obrazaca na području današnje Srbije, u sklopu civilizacijskih krugova obeleženih protivrečnostima na relaciji Istok - Zapad. Takođe se podvlače ambivalentnosti vrednosnih orijentacija Srbije i valorizacije imperijalnog nasleđa na ovoj teritoriji kao tački određenja prema savremenim evropskim tokovima, naročito u okviru balkanističkog diskursa. U drugom delu teksta se pruža pregled 'Evropskih puteva kulture' i mapiraju alternativni tematski okviri za učešće Srbije u ovom programu Saveta Evrope, koji će uvažavati principe kulturne raznolikosti i obuhvatiti jedno šire poimanje kulturnog nasleđa kao put ka uspostavljanju boljeg razumevanja sopstvene prošlosti i zajedničke budućnosti.
Reference
*** (1998) Spomeničko nasleđe Srbije nepokretna kulturna dobra od izuzetnog i velikog značaja. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture
*** (2001) Universal Declaration on cultural diversity. UNESCO, http://www.un-documents.net/udcd.htm
*** (2007) Rezolucija o Putevima kulture Saveta Evrope. Savet Evrope, http://www.kultura.gov.rs/?jez=&p=404
*** (2005) Okvirna konvencija Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo. Faro konvencija, Savet Evrope, http://www.kultura.gov.rs/?p=56
*** Cultural policies and trends in Europe. www.culturalpolicies.net
*** (2008) Preporuka Saveta Evrope o promovisanju turizma u cilju unapređivanja kulturnog nasleđa kao faktora održivog razvoja. Savet Evrope, http://www.kultura.gov.rs/?jez=&p=404
*** (2007) Communication on a European agenda for culture in a globalizing world. Commission of the European Communities, http://europa.eu/legislation_summaries/culture/l29019_en.htm
Anderson, B. (1998) Nacija - zamišljena zajednica. Beograd: Plato
Appadurai, A. (1988) Putting hierarchy in its place. Cultural Anthropology, februar, str. 40-41
Bakić-Hejden, M. (2006) Varijacije na temu 'Balkan'. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Božović, R. (2009) Život kulture. Beograd: Filip Višnjić
Ćirković, S. (2003) Spomenici kulture od izuzetnog značaja kao turistička vrednost Srbije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 83, br. 2, str. 71-86
Debor, G. (2005) Društvo spektakla. Beograd, Porodična biblioteka br. 4, Anarhija/blok 45
Domenak, Ž. (1991) Evropa - kulturni izazov. Beograd: Biblioteka XX vek
Dragićević-Šešić, M.D. (2009) Kultura u funkciji razvoja gradova. Kultura, br. 122/123, str. 20-40
Đokić, R. (1976) Prožimanja kultura. Beograd: Univerzitet umetnosti
Đordano, K. (2001) Ogledi o interkulturnoj komunikaciji. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Đurić, J. (2008) Identitet i interkulturalnost - Srbija kao mesto prožimanja Balkana i (srednje) Evrope. Filozofija i društvo, vol. 19, br. 3, str. 217-232
Fej, B. (2002) Da li nas naša kultura ili društvo čine onim što jesmo. u: Divjak S. [ur.] Nacija, kultura i građanstvo, Beograd: Službeni glasnik
Gadamer, H. (1999) Evropsko nasleđe. Beograd: Plato
Gerc, K. (1998) Tumačenje kultura. Zemun: Biblioteka XX vek, I-II
Golubović, Z. (2006) Pouke i dileme minulog veka filozofsko-antropološka razmišljanja o glavnim idejama našeg vremena. Beograd: Filip Višnjić
Kuljić, T. (2007) Kolektivno pamćenje - kultura sećanja. u: Mimica A., M.Bogdanović [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Losoncz, A. (2006) Suverenitet, moć i kriza eseji o evropskom mišljenju. Novi Sad: Svetovi
Majnhof, U.H., Triandafilidu, A., ur. (2008) Transkulturna Evropa. Beograd: Clio
Moren, E. (1989) Kako misliti Evropu / How to think Europe. Sarajevo: Svjetlost
Osten, M. (2005) Pokradeno pamćenje - digitalni sistemi i razaranje kulture sećanja. Novi Sad: Svetovi
Peinter, S. (1997) Istorija srednjeg veka (284-1500). Beograd: Clio
Petrović, S. (2005) Kulturologija. Beograd: Čigoja štampa
Rogač, L. (2009) Kulturna dijagnostika identiteta i imidža Srbije u evropskom kontekstu. Kultura, (122-123): 118-138
Smit, A.D. (1998) Nacionalni identitet. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
Stojković, B. (2008) Evropski kulturni identitet. Beograd: Službeni glasnik
Stojković, B.V. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja štampa
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2011.