Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 129, str. 349-368
Teorijski pristupi religijskoj toleranciji
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Sažetak
U ovom članku bavimo se problemom i teorijskim artikulacijama religijske tolerancije, posmatrajući teorijske pristupe različitih autora, počev od doba prosvetiteljstva. U tom smislu, analiziramo stanovišta Džona Loka, Voltera, Žan Žak Rusoa, Džona Stjuarta Mila, Endrua Hejvuda, Džona Rolsa, Žolta Lazara, Aleksandra Prnjata i Đure Šušnjića. Na kraju rada u kratkim crtama predstavljamo odnos prema slobodi veroispovesti u Habsburškoj monarhiji u XVIII veku, imajući u vidu manjinski položaj srpske zajednice pravoslavne veroispovesti.
Reference
Grupa autora (1994) Istorija srpskog naroda. Beograd: Srpska književna zadruga, knjiga IV-1
Grupa autora (1994) Istorija srpskog naroda. Beograd: Srpska književna zadruga, knjiga IV-2
Hamilton, M. (2003) Sociologija religije - teorijski i uporedni pristup. Beograd: Clio
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Lazar, Ž.K. (2002) Nastanak masonerije. Novi Sad: Visio Mundi Academic Press
Lok, D. (2002) Dve rasprave o vladi. Beograd: Utopija
Mil, D.S. (1998) O slobodi. Beograd: Filip Višnjić
Peri, M. (2000) Intelektualna istorija Evrope. Beograd: Clio
Prnjat, A. (1999) Koncept religijske tolerancije. Književnost, 49(10410): 1741-1745
Rols, D. (1998) Politički liberalizam. Beograd: Filip Višnjić
Rols, D.A. (1998) Teorija pravde. Beograd: Službeni list SRJ
Ruso, Ž. (1993) Društveni ugovor - o poreklu i osnovima nejednakosti među ljudima - rasprava o naukama i umetnostima. Beograd: Filip Višnjić
Stanovčić, V. (2003) Političke ideje i religije 1. Beograd: Čigoja štampa
Stanovčić, V. (2003) Političke ideje i religija 2. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ. (1997) Dijalog i tolerancija - iskustvo razlike. Beograd: Čigoja štampa
Tolerancija, M.A., Bogdanović, M., ur. (2007) Sociološki rečnik. Beograd: Zavod za udžbenike
Volter, F.M.A. (1990) Filozofski rečnik. Novi Sad: Matica srpska
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
objavljen u SCIndeksu: 11.04.2011.