Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 130, str. 128-142
Strateška dilema kulturnih politika - direktna kontrola ili odvajanje od političkog procesa
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Ključne reči: kulturna politika; javna praktična politika; instrumenti kulturne politike; modeli kulturne politike; decentralizacija
Sažetak
Predmet ovog rada je strateška dilema u kulturnoj politici koja se odnosi na pitanje direktne kontrole ili izolacije od političkog procesa (dilema vezana za implementaciju kulturnih politika), odnosno, da li upravljanje kulturom treba u potpunosti da bude integrisano u ustanovljeni sistem budžetskog finansiranja iz državnog budžeta ili je potrebno smanjiti kontrolu države nad sredstvima za kulturnu proizvodnju i distribuciju? Cilj rada je da se analizom ciljeva kulturnih politika Francuske, Holandije, Hrvatske i Srbije, aktivnosti koje se preduzimaju u domenu praktičnih politika, kao i instrumenata kulturnih politika koji vode ka ostvarivanju postavljenih ciljeva, dođe do mogućih mera i preporuka koje je potrebno implementirati kako bi se smanjili politički uticaji i preterano mešanje države u oblast kulturnog i umetničkog stvaralaštva.
Reference
*** (2003) Strategija kulturnog razvitka - Hrvatska u 21. veku,. www.culturelink.org/news/publics/2009/strategy.pdf
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2007) Kultura, menadžment, animacija, marketing. Beograd
Dragićević-Šešić, M., Mikić, H., Jovičić, S. (2007) Strateška analiza beogradskog sistema kulture. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 11-12, str. 277-318
Đukić, V. (2009) Država i kultura - studije savremene kulturne politike, elektronska verzija teksta
Đukić-Dojčinović, V. (2003) Tranzicione kulturne politike, konfuzije i dileme. Beograd: Zadužbina Andrejević
Matarasso, F., Landry, Ch. (2003) Uravnoteženje delovanja - 21. strateška dilema u kulturnoj politici. Beograd, 21. 8. 2009. www.balkankult.org/bk/files/25/en/Uravnotezenje_delovanja.pdf
Molar, K. (2000) Kulturni inženjering. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1130128V
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.