Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 130, str. 291-317
Muzejska politika u Srbiji - nastajanje, kriza i novi početak
Narodni muzej, Valjevo
Sažetak
Od osnivanja Muzeuma serbskog, 1844. godine, proteklo je više od vek i po, vreme ispunjeno stalnim promenama koje su uslovljavale diskontinuitet političkog statusa Srbije, što je direktno uticalo i na istorijski razvoj kulturne politike, a shodno tome i na razvoj muzeja, muzejske delatnosti i muzejske mreže. Ovaj rad ima za cilj da prikaže istorijsku vertikalu razvoja muzeja u Srbiji u odnosu na aktuelne modele kulturnih politika.
Reference
*** (1962) Muzeji Jugoslavije. Beograd: Savez muzejskih društava Jugoslavije
*** (1949) Reorganizacija naših muzeja. Muzeji, Beograd, br 3-4, Muzejsko društvo Srbije
*** (1992) Zakon o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture. Službeni glasnik RS, br. 49
*** (1990) Zakon o fondovima za finansiranje kulture. Službeni glasnik, 6
*** (1990) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik SR Srbije, br. 6
*** (1991) Zakon o javnim službama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 42
*** (1994) Zakon o kulturnim dobrima. Službeni glasnik RS, 71
*** (2009) Zakon o rebalansu budžeta republike Srbije za 2009. godinu. Službeni glasnik, 31
*** (1945) Pravilnik o primeni Zakona o zaštiti spomenika kulture i prirodnjačkih retkosti. Službeni list, 88
*** (1945) Odluka Nacionalnog komiteta oslobođene Jugoslavije o zaštiti i čuvanju kulturnih spomenika i starina. Službeni list, 10
*** (1975) Prvi program za polaganje stručnih ispita za zvanje kustosa pedagoga i propagande. Bilten Zajednice muzeja Srbije, Beograd, br. 3
*** (1971) Statut Zajednice muzeja Srbije. Bilten Zajednice muzeja Srbije, Beograd, br. 1
*** (1945) Zakon o pribiranju, čuvanju i raspodeli knjiga i drugih kulturno-naučnih predmeta koji su postali svojina države prema Odluci AVNOJ-a od 21. decembra 1944. Službeni list DFJ, br. 36 od 29 maja
*** (1945) Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirodnjačkih retkosti. Službeni list DFJ, 54
*** (1955) Zakon o upravljanju kulturno-prosvetnim, umetničkim i naučnim ustanovama. Službeni glasnik NRS, br. 57, 23.jul, 477-478
*** (1990) Zakon o društvenim delatnostima SR Srbije. Službeni glasnik SR Srbije, br. 1, 21
*** (1986) Zakon o ostvarivanju posebnog društvenog interesa u oblasti kulture. Službeni glasnik, 46
Andreas, V. (2001) Država kulture. Beograd: Individualni muzej
Andrejević, K.N. (1948) Zadaci muzeja u novim društvenim uslovima u našoj zemlji. Muzeji, Beograd, br. 1
Benderać, L. (2000) Muzeji Srbije. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Deloš, B. (2006) Virtuelni muzej. Beograd: Clio
Dimić, L.D. (1988) Agitprop kultura - agitpropovska faza kulturne politike u Srbiji 1945-1952. Beograd: Rad
Dobronić, L. (1952) Prikaz povjesti u zavičajnim muzejima. Muzeji - organ srpskog muzejskog društva, Beograd, br. 7
Đukić, V. (2010) Država i kultura studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Đukić-Dojčinović, V. (2003) Tranzicione kulturne politike, konfuzije i dileme. Beograd: Zadužbina Andrejević
Đurić, V. (1949) Uloga muzeja i muzejskih radnika u našoj zemlji. Muzeji, Beograd, br. 2
Edson, G., ur. (2003) Muzeji i etika. Beograd: Klio
Gavrilović, Lj., Stojanović, M., ur. (2008) Muzeji u Srbiji - započeto putovanje. Beograd: Muzejsko društvo Srbije
Gavrilović, L. (2007) Kultura u izlogu - ka novoj muzeologiji. Beograd: SANU - Etnografski institut
Gavrilović, L. (2009) O politikama, identitetima i druge muzejske priče. Beograd: SANU - Etnografski institut
Gob, A., Druge, N. (2009) Muzeologija - istorija, razvoj, današnji izazovi. Beograd: Clio
Han, V. (1962) Regionalni i lokalni muzeji kompleksnog tipa u Jugoslaviji. Muzeji, Beograd, br. 14, Savez muzejskih društava Jugoslavije
Hasanagić, E. (1971) Povodom predloga petogodišnjeg razvoja muzeja u Srbiji 1971-1975. Bilten Zajednice muzeja Srbije, Beograd, br. 1
Jeremić, B. (1982) Valjevski muzej 1951-1961. Valjevo
Jovanović, M. (1994) Muzeologija i zaštita spomenika kulture. Beograd: Filozofski fakultet
Krivošejev, V. (2008) Ka novoj postavci - iskustveni putevi. u: Stručni skupovi sekcije istoričara Muzejskog društva Srbije, Zbornik radova, Kraljevo: Muzejsko društvo Srbije-Narodni muzej, sveska 6
Krivošejev, V. (2009) Muzeji, publika, marketing - stalne muzejske postavke i njegova visost posetilac. Valjevo: Narodni muzej
Kumović, M. (2005) Muzeološko obrazovanje u Finskoj, Češkoj Republici i Srbiji i Crnoj Gori - komparativni pregled. Novi Sad: Muzej Vojvodine
Kumović, M.M. (2001) Muzeji u Vojvodini (1847-1997). Novi Sad: Muzej Vojvodine
Lazić, B. (2004) U svetu umetnosti, u svetu muzeja [studije, kritike, ogledi]. Valjevo: Narodni muzej
Lazić, B. (2004) Ogledi iz muzeologije. Valjevo: Narodni muzej
Mat, G., Flac, T., Lederer, J. (2002) Menadžment muzeja umetnost i ekonomija. Beograd: Clio
Milutinović, J. (2003) Humanistički pristup vaspitno-obrazovnoj ulozi muzeja. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Moačanin, F. (1962) Muzeji i njihov pravni položaj. Muzeji, Beograd, br. 15
Nikolić, M. (1962) Neka pitanja samoupravljanja, formiranja i raspodele dohodaka u muzejima. Muzeji, br. 15
Pašić, F. (2008) Vukovi sabori 1933-2008. Loznica
Šola, T. (2002) Marketing u muzejima ili o vrlini i kako je obznaniti. Beograd: Clio
Žilber, K., ur. (2005) Muzeji i publika. Beograd: Narodni muzej
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživanja
DOI: 10.5937/kultura1130291K
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2011.