Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 132, str. 24-38
Literarni žurnalizam
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Projekat:
Politički identitet Srbije u regionalnom i globalnom kontekstu (MPNTR - 179076)

Ključne reči: kreativno pisanje; literarni žurnalizam; nonfikcija; novinari-književnici; književnici novinari; novi žurnalizam
Sažetak
Iako je u pitanju termin koji se koristi manje od dve decenije, Literarni žurnalizam (LŽ), čijim se utemeljivačem smatra pisac-novinar Danijel Defo (1660-1731), kao žanr postoji gotovo tri stoleća. U pitanju je vrsta kreacije u novinarstvu u kome su kombinovana fakta prikupljena dugotrajnim, dubinskim istraživanjem sa načinom naracije karakterističnim za literaturu. Reč je o braku iz računa ili iz ljubavi između literature i novinarstva. Izučava se na predmetu Kreativno pisanje u medijima koji se predaje na fakultetima za novinarstvo. LŽ ima dodirnih tačaka sa kreativnom nonfikcijom, izučavanom prvenstveno u okviru kurikuluma filoloških fakulteta. Granice među njima teško je odrediti, kao što je LŽ teško definisati jer je on u stalnoj evoluciji, a razlike među autorima, piscima novinarima i novinarima piscima, koji praktikuju specifičan, originalan, kreativni rukopis u štampanim medijima, taj pokušaj dodatno otežavaju.
Reference
Agee, W.K., Ault, P.H., Emery, E. (1988) Introduction to mass communications. New York: Harper& Row Publishers
Anđić, B. (2010) Život piše romane a pisci koriguju. Beograd: Blic knjiga
Aronsajd, V. (2008) Ne, neću da se učlanim u klub ljubitelja knjiga. Beograd: Laguna
Barns, Dž. (1994) Istorija sveta u 10/2 poglavlja. Beograd: Geopoetika
Begbede, F. (2010) Francuski roman. Beograd: Booka
Benedikt, H. (2003) Literery journalism and the media. u: Encyclopedia of international media and communications, Academic Press, Volume III
Đukić, S. (2009) Političko groblje. Beograd: Službeni glasnik
Emery, M., Emery, E. (1988) The Press and America an Interpretatve History of the Mass Media. New Jersey: Prentice Hall
Hauzer, A. (1966) Socijalna istorija umetnosti i književnosti. Beograd: Kultura, II tom
Janeković, D. (2009) U kakvom to svijetu živimo!. Vlastito izdanje
Jerkov, A. (2009) Na kraju samoće počinje smrt. Beograd: Politika
Jovanović, Ž.M. (1992) Dimitrije Davidović - prvi profesionalni novinar. u: Dva veka srpskog novinarstva, Beograd: Institut za novinarstvo, 259-260
Krejg, R. (2010) Onlajn novinarstvo. Beograd: Clio
Lago, E. (2010) Kradljivac mapa. Beograd: Dereta
Lašon, S. (2009) Devojka koja se igrala vatrom. Beograd: Milenijum
Magris, K. (2007) Vi ćete, dakle, razumeti. Beograd: Arhipelag
Miljas, H.H. (2009) Priče izgubljenih preljubnika. Beograd: Samizdat B92
Molina, S.A. (2009) Fuga o ljubavi. Beograd: Arhipelag
Plinije Gaj, Mlađi (1989) Pisma. Beograd: Srpska književna zadruga
Popović, R. (1992) Pisci novinari u Dva veka srpskog novinarstva. Beograd
Sims, N. (1984) Novinari knjiznjvnici. Pregled, New York, 232, preneto iz Ballantine Books
Slavković, D. (1988) Biti novinar. Beograd: Naučna knjiga
Todorović, N. (2002) Interpretativno i istraživačko novinarstvo. Beograd: Čigoja štampa
Vujaklija, M. (1961) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Wolfe, T. (1973) The new journalism. New York: Harper& Row
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1132024T
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2011.

Povezani članci