Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 132, str. 269-287
Evropski mediji u digitalnom dobu
nema
Sažetak
Mediji ne deluju u vakuumu već u političkoj, društvenoj i ekonomskoj sredini koju je moguće definisati. U Evropi je ta sredina složena i ima više nivoa. Shvatanje medija u Evropi podrazumeva poznavanje njihove proizvodnje, distribucije i korišćenja ne samo kao žanra, već i na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, EU ( evropskom) i međunarodnom nivou. Politička, društvena i ekonomska sredina u kojoj mediji deluju takođe je predmet rasprava i postoje brojni modeli koji nastoje da objasne njihov uticaj i dejstvo. Današnji studenti, istraživači i medijski praktičari moraju dublje poznavati neke od modela koji se primenjuju, kao što su globalizacija, lokalizacija, evropeizacija, pa čak i 'glokalizacija'. Na medije se može gledati kao na komunikacijski proces i kao na proizvod. Za istraživanje njihove moći mogu se koristiti brojne akademske discipline. U tim okvirima, moraju se razumeti svet politike i regulative u kojima mediji funkcionišu, kao i kulturni sadržaj tog sveta. Razumevanje načina odlučivanja na nivou politike i donošenja mera doprinosi pojedinačnom, zajedničkom i poslovnom angažovanju na razvoju medija u novom dobu.
Reference
*** (2003) The Media in Europe: The Euromedia Handbook. London: Sage
Bondebjerg, I., Golding, P. (2004) European culture and the media, intellect. Bristol
Bulmer, S., Dolowitz, D., Humphreys, P., Padgett, S. (2007) Policy transfer in European Union governance: Regulating the utilities. London - New York: Routledge
Collins, R. (2002) Mediaand identity in contemporary Europe: Consequences of global convergence. Bristol: Intellect
DHaenens, L., Saeys, F., ur. (2001) Western broadcasting at the dawn of the 21st century. Berlin: Mouton de Gruyter
DHaenens, L., Saeys, F., ur. (2007) Western broadcasting models: Structure, conduct and performance. Berlin: Moutonde Gruyter
Dinan, D. (2005) Ever closer union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 3rd ed
Hallin, D.C., Mancini, P. (2004) Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press
Harcourt, A. (2005) The European Union and the regulation of media markets. Manchester - New York: Manchester University Press
Humphreys, P. (1996) Mass media and media policy in Western Europe. Manchester: Manchester University Press
Humphreys, P., Simpson, S. (2005) Globalization, convergence and European telecommunications regulation. London: Edward Elgar
Lavy, D. (1999) Europes digital revolution: Broadcasting regulation, the EU and the nation state. London - New York: Routledge
Magnette, P. (2005) What is the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan
Mccormick, J. (2005) Understanding the European Union. New York: Palgrave Macmillan
Mcquail, D., Golding, P., Bens, E. (2005) Communication: Theory and research: And EJC anthology. London: Sage
Michalis, M. (2007) Governing European communications: From unification to coordination. Plymouth Lexington Books
Nugent, N. (2006) The government and politics of the European Union. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 6th ed
Sarikakis, K. (2004) Powers in the media policy: The challenge of the European Parliament. Bern: Peter Lang
Weymouth, A., Lamizet, B. (1996) Markets and myths: Forces for change in the media of western Europe. London - New York: Longman
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1132269R
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2011.