Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 133, str. 289-305
Rijaliti programi - izjednačavanje javnog i privatnog diskursa
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za medijske studije
Ključne reči: rijaliti program; farma; privatni diskurs; javni diskurs
Sažetak
U radu se analizira korpus treće sezone Farme TV PINK.1 Analizirano je ukupno oko 50 sati materijala snimanog na Farmi 3, od 28. novembra do 5. decembra 2010., to jest od 76. do 83. dana emitovanja Farme 3 na TV Pinku. Cilj je da se uoče diskursne strategije koje u televizijskom emitovanju poništavaju granicu između privatnog i javnog diskursa, isporučujući javni sadržaj rijalitija u privatni domen gledalaca. Auditorijum je tako stavljen u poziciju potrošača mas-medijskih sadržaja koji nemaju nikakav javni interes i ne predstavljaju niti medijski spektakl. Cilj je da se dekonstruišu implicitne poruke koje ovaj diskurs isporučuje mnogobrojnom auditorijumu i stave se u kontekst profesionalnog etičkog novinarskog kodeksa. U Farmi 3 granica između javnog i privatnog se briše, pokazali su rezultati analize, i to u nekoliko diskursnih strategija.
Reference
*** (2011) Pregled TV scene Srbije za 2010. godinu. Taboo, 44, mar. 2011, str. 65-67
*** (2011) The farm. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Farm_%28TV_series%29, 5. 10
*** (2002) Novinarski kodeks sa osnovnim smernicama za redakcijski rad. Beograd: Konrad Adenauer Fondacija
*** (2011) Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine. 5. 10
*** (2003-2009) Zakon o javnom informisanju. Službeni glasnik RS, br. 43/2003, 61/2005 i 71/2009
Cohen, J., Weiman, G. (2008) Whos afraid of reality shows?: Eksploring the effects of perceived influence of reality shows and the concern over their social effects on willingness to censor. Communication Research, br. 3, vol. 35, str. 385., http://crx.sagepub.com/content/35/3/382
Glynn, K. (2000) Tabloid culture trash taste, popular power and the transformation of American television. Durham: Duke University Press
Hill, A. (2005) Reality TV audience and popular factual television,. London: Routledge
Hillard, R.L. (2008) Writing for television, radio and new media. u: Kodeks novinara Srbije - uputstva i smernice, Beograd: NUNS
Matić, J. (2009) Raznovrsnost TV programa u Srbiji. u: Valić-Nedeljković Dubravka [ur.] Medijski skener, zbornik radova, Novi Sad: Novosadska novinarska škola, edicija Medijska sfera, 24-70
Valić-Nedeljković, D. (2007) O novinarstvu i novinarima. Novi Sad: Filozofski fakultet - Odsek za medijske studije
van Dijk, T. Principles of critical discourse analysis. u: Wetherel M., Taylor S., Yates S.J. [ur.] Discourse Theory and practice a Reader, London: SAGE Publication, str. 300-317
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/kultura1133289V
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.