Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 134, str. 325-340
Razmatranje religijske tolerancije u savremenoj srpskoj filozofskoj i društvenoj misli
Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Novi Sad
Sažetak
Nakon raspada SFRJ i u svetlu novih društvenih okolnosti, religijske zajednice imaju nov društveni status i novu društvenu ulogu; one su izašle iz privatne i našle svoje mesto u javnoj sferi. U kontekstu desekularizacije društvenog života, religijska tolerancija ima veći značaj, kako za same religijske zajednice, tako i za druge društvene aktere i društvo u celini. Imajući to u vidu, cilj ovog rada je da analizira teorijska stanovišta i određenja pojma religijske tolerancije u radovima domaćih autora - kako filozofa i predstavnika društvenih nauka, tako i teologa. Osim analize uticaja društvenog konteksta, analiziraće se teza o relaciji između monoteizma i netolerancije, a u razmatranje će se uzeti i doktrinarni aspekt, odnosno sadržaj svetih spisa. Posvetiće se pažnja i tome ko su mogući subjekti religijske tolerancije, ukazati na problem paternalizma u govoru o religiji i religijskom, te istaći važnost međusobnog uvažavanja i poštovanja između aktera u dijaloškoj komunikaciji. U vezi sa prisutnim stavovima o nemogućnosti tolerancije između različitih konfesija, odnosno religija, budući da na različit način gledaju na put čovekovog spasenja, podvući će se razlika između vrednovanja saznanja i vrednovanja aktera - pojedinaca, zajednica i društvenih grupa.
Reference
Babić, J. (2002) Religious and political toleration in the age of globalization. Filozofski godišnjak, =(15): 93-98
Bigović, R. (1993) Pravoslavlje i verska tolerancija. Kultura, 91-92, 117-123
Jakovljević, D. (2005) Monoteizam i (ne)tolerancija. Teme, vol. 29, br. 1-2, str. 175-196
Jakovljević, D. (2007) Verske razlike i tolerancija - doktrinarne osnove i neki elementi za sociološko objašnjenje. Sociološki pregled, vol. 41, br. 4, str. 521-538
Jerotić, V. (1993) Duhovnost i tolerancija. Kultura, 91-92, 53-59
Marković, M. (2009) Paternalizam i kritika - odgovor Aleksandru Prnjatu. Filozofija i društvo, vol. 20, br. 1, str. 281-282
Marković, M. (1997) Sloboda i praksa. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Prnjat, A. (2008) Crkva i paternalizam - odgovor Mihailu Markoviću. Filozofija i društvo, vol. 19, br. 2, str. 253-256
Prnjat, A. (1999) Koncept religijske tolerancije. Književnost, 49(10410): 1741-1745
Prnjat, A. (2009) O jezičko-ekspresivnom paternalizmu - replika Mihailu Markoviću. Filozofija i društvo, vol. 20, br. 3, str. 247-250
Prnjat, A. (2000) Zapis o crkvi. Književnost, 55(7-9): 1119-1121
Šušnjić, Đ. (1997) Dijalog i tolerancija - iskustvo razlike. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ.J. (1994) Religija. Beograd: Čigoja štampa, tom I-II
Vasić, S. (2010) Društveno-politička determinisanost oblika religijske tolerancije. Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, master rad
Vasić, S. (2010) Teorijski pristupi religijskoj toleranciji. Kultura, br. 129, str. 349-368
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1234325V
objavljen u SCIndeksu: 07.05.2012.