Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 135, str. 205-216
Tehnički aspekti digitalizacije medija
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Projekat:
Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne promene (MPNTR - 47020)

Ključne reči: medij; savremeni mediji; signal; digitalizacija signala; obrada signala; brzina prenosa podataka
Sažetak
U radu je, nakon opšteg uvoda i analize pojma medija, dat pregled uloge i značaja medija u razvoju ljudskog društva. Ukazano je na snažnu korelaciju koja postoji između načina na koji su ljudi komunicirali, i opšte razvijenosti društva u pojedinim fazama, tzv. civilizacijama. Izvršena je analiza nekoliko poznatijih tipova digitalnih komponenti (digitalnih nosilaca podataka) i njihovih mehaničkih i memorijskih karakteristika. Digitalizacija medija u svojoj suštini sadrži mnoštvo matematičko- tehničkih postupaka za obradu signala. Razumevanje ovih postupaka nije nimalo jednostavno, pa je ovde učinjen pokušaj da se osnovni tehnički koraci objasne na jednostavan i razumljiv način. Navedeni su i opisani najvažniji pojmovi i postupci koje treba poznavati u vezi sa procesom digitalizacije medija. Poseban značaj ima pojam signala i njegova uloga u medijima. Pokazano je kako je razvoj teorije i tehnološki napredak doveo do razvoja medija koji su praktično svi digitalni.
Reference
Jakubowicz, K. (2009) A new notion of media. u: Council of Europe conference of ministers responsible for media and new communication services (I), May, Reykjavik
Mcgaughey, W. (2011) Predicting the future. 24.10.2011 http://worldhistorysite.com/prediction.html
Stark, H., Tuteur, F. (1979) Modern Electrical Communications, Theory and Systems. Prentice Hall
Trpovski, Ž. Osnovi telekomunikacija. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, skripta, str. 30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: kratko saopštenje
DOI: 10.5937/kultura1235205T
objavljen u SCIndeksu: 24.07.2012.

Povezani članci

Kultura (2011)
Niske plate i visoka tehnologija - novinari i novinarstvo u Srbiji
Milivojević Snježana

Kultura (2012)
Niske plate i visoka tehnologija - novinari i novinarstvo u Srbiji
Milivojević Snježana

Zb Pravnog fak Niš (2019)
Mediji u digitalnom dobu - regulatorni aspekti
Mihajlov-Prokopović Anka, i dr.

prikaži sve [5]