Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 136, str. 325-339
PR u kulturi kultura u PR-u
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti
Sažetak
U poslovanju domaćih ustanova kulture ustanovljen je sveprisutan izostanak dugoročnog planiranja ukupnog poslovanja, pa tako i planiranja PR aktivnosti u okviru istog. Stoga je neophodna potreba za reformisanom organizacijom rada i sistematskim pristupom obavljanju PR aktivnosti. Uspostavljanje pozicije u široj javnosti (kroz jasnu misiju, viziju i ciljeve), kao i jasna komunikacija sa prioritetnim interesnim grupama rezultiraju uživanjem ugleda, kao i drugim benefitima na dugoročnom planu. Na kraju, pozitivno i konzistentno pozicioniranje ustanove kulture u javnosti, najefikasniji je metod za privlačenje potencijalnih sponzora i donatora i uspostavljanje trajne finansijske stabilnosti. Sa druge strane, CSR aktivnosti ulaganja u kulturu povoljan su način za uspostavljanje i poboljšanje reputacije privatnih kompanija. Ulaganje u kulturu kao specifičnu i raznoliku oblast proizvodnje duhovnih dobara, na jedinstven način izgrađuje percepciju ulagača kod predstavnika lokalne zajednice kao i šire javnosti - i tako učvršćuje odnose kompanije sa njenim primarnim stejkholderima i dugoročno utiče na održivost u poslovanju.
Reference
*** (2005) Responsable business initative, Serbia. Istraživanje Corporate social responsability in Serbia
Blek, S. (1997) Odnosi s javnošću. Beograd: Clio
Brad, R.L. (2006) Prioritizing stakeholders for public relations. Institute for Public Relations
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2007) Kultura, menadžment, animacija, marketing. Beograd
Dragićević-Šešić, M.D., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima. Beograd: Klio
Rot, P. (1996) Sponzorisanje kulture. Beograd: Clio
Tomić, Z. (2004) Komunikacija i javnost. Beograd: Čigoja štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1236325J
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2012.