Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 137, str. 49-61
Ne/kultura medijskog okularocentrizma
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
Ključne reči: antiokularocentrizam; fotožurnalizam; mediji; nadziranje; teorija medija; okularocentrizam
Sažetak
U tekstu se medijski okularocentrizam sagledava kao svojevrsna nekultura samopotvrđivanja posredstvom repliciranja modela medijskog prikazivanja. Tehnološko usavršavanje produkcije vizuelnih zapisa više nije podstaknuto idealom 'kartezijanskog perspektivizma', već održanjem fascinacije vizuelnom razmenom. U postindustrijskom društvu vizuelni zapisi ne proizvode stvarnost, oni ne konstruišu istinu, jednako kao što ne teže njenom razotkrivanju, oni se proizvode kao označitelji mehanizama nadzora. Na taj način medijska hiperprodukcija prikazâ još jedino objavljuje da nad onim što je u fokusu postoji neka vlast, neproglašavajući prihvatanje određene interpretacije stvarnog kao građansku obavezu, jer se od vere u Istinu konačno odustalo, već pristanak na učešće u održanju mehanizama označavanja nadzora.
Reference
Bodrijar, Ž. (1991) Similakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Debord, G. (1999) Društvo spektakla. Zagreb: Argzin
Fuko, M. (1977) Nadzirati i kažnjavati. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Jay, M. (1988) Scopic regimes of modernity. u: Foster H. [ur.] Vision and Visuality, New York
Martin, J. (1994) Downcast eyes: The denigration of vision in twentieth-century French thought. Los Angeles: University of California Press
Platon (1970) Dijalozi. Beograd: Kultura
Platon (2001) Fedon. Vrnjačka Banja: Eidos
Prajs, D. (2006) Posmatrači i posmatrani. u: Vels L. [ur.] Fotografija, Beograd: Clio
Rorti, R. (1990) Filozofija i ogledalo prirode. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1237049C
objavljen u SCIndeksu: 18.03.2013.