Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 138, str. 376-387
Medijska konglomeracija kao deo globalnih promena u korporativnom upravljanju i organizovanju
Megatrend Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
Ključne reči: globalizacija; mediji; ekonomija; propaganda; medijski konglomerati
Sažetak
Okolnost da mediji svojim komunikacijskim potencijalima revnosno opslužuju raznorodne globalizacijske procese nije ni nova ni nepoznata. Manje je međutim uočljivo da medijski sistem u sve većoj meri oponaša globalne korporativne obrasce organizovanja i poslovanja koji podrazumevaju multinacionalno i planetarno rasprostiranje ne samo medijskih uticaja već i kapitala. Ljudi koji rade u medijima, kao i oni u drugim delatnostima, suočeni su takođe sa izazovima novog doba.
Reference
Atali, Ž. (2010) Kratka istorija budućnosti dopunjena verzija. Beograd: Arhipelag
Behlin, P. (2002) Film kao roba. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Fajol, A. (2006) Opšti i industrijski menadžment. Novi Sad: Adižes
Fromm, E. (1984) Bekstvo od slobode. u: Dela, Zagreb: Naprijed - Nolit
Herman, E.S., Mekčesni, R.V. (2004) Globalni mediji. Beograd: CLIO
Iris, A. (1999) Informacione magistrale. Beograd: Klio
Nesbit, Dž. (2009) Mentalni sklopovi - promeni okvir i sagledaj budućnost. Megatrend univerzitet
Nikodijević, D. (2012) Menadžment masovnih medija - štampa, film, radio, televizija i internet. Beograd: Čigoja štampa
Sennett, R. (2007) Kultura novog kapitalizma. Beograd: Arhipelag
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1338376N
objavljen u SCIndeksu: 29.05.2013.