Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 139, str. 285-298
Prilog razjašnjenju odnosa na relaciji novinar - PR - sa druge strane barikade
Univerzitet 'Džemal Bijedić', Fakultet humanističkih nauka, Mostar, Federacija BiH
Ključne reči: novinari; PR; saopštenje za štampu; manipulacija; odgovornost; istina
Sažetak
Novinarskoga angažmana u medijima uopće, nažalost, svakim danom je sve manje i manje. Da li je novinarstvo zapalo u depresiju. Inertnost sedme sile otvorila je prostor novacima, specijalistima za odnose s javnošću koji će vam tokom dana poslati na stotine, već gotovih, informacija. Vaše je samo da ih proslijedite do publike. Osvrnuti se, posebno, na ono što je, nažalost, postalo novi, izmišljeni novinarski žanr, a to je saopštenje za štampu. U poratnom razdoblju Bosne i Hercegovine, događa se i to da jedan TV Dnevnik traje 70 minuta a od toga 55 minuta zauzimaju saopštenja za štampu. Saopštenja šalju: stranke, predstavnici ženskih udruženja, unije vojnih invalida i raznorazne skupine građanina. Pravo da se čuje i druga strana, u ovakvim slučajevima, ne postoji. Kako odvojiti Komunike (saopštenje za štampu o radu određene javne institucije ili organizacije) od onoga što je najčešće prozivka druge političke stranke, naša reakcija na događaj ili dešavanja koja s našim djelatnostima nemaju veze... Kako probuditi novinare iz letargije, u kojoj na izvjestan način i uživaju, jer informacije stižu svakodnevno, a oni se oko toga ne moraju puno truditi. O tačnosti i vjerodostojnosti podataka, koji nam stižu na ovakav način, mnogi i ne razmišljaju. Mnogo se toga promijenilo u nekoliko posljednjih decenija, pa smo došli do tačke kada je i do 60% objavljenih informacija ništa drugo do proizvod PR radionica. Sljedeće pitanje, stoga, je - gdje je nestalo novinarstvo. Ili bolje reći, gdje su nestali novinarska odgovornost i angažman. Obrazovni sistem je bitan. U našem regionu tek činimo prve korake u institucionalizovanoj edukaciji PR-ova, a što se tiče novinarske edukacije - tu bismo trebali napraviti dobru reviziju. Novinarstvo ne mora odumrijeti. Ono može ići naprijed, ali uz više profesionalnog truda i odgovornosti. I više spremnosti na saradnju sa onima 'sa druge strane barikade'.
Reference
Breton, F. (2000) Izmanipulisana reč. Beograd: Clio
Chasney, M.C. (2011) Slobodni filozofski. 30. 3
Falconi, T. (2006) Muzi u Relazioni pubbliche, L etica e le niove aree profesionali. Roma, cap 2 paragraf 7
Foremski, T. (2012) Can public relation becom journalism- What is it?. ZDnet, blog 30. 10
Grbo, A. (2001) Mediji i demokratizacija društva. Sarajevo: Fakultet političkih nauka, 121
Korni, D. (1999) Etika informisanja. Beograd: Clio
Loffelholz, M. (1997) Dimensionen stukturelle kopplun. Swiss German University
Mills, W. (1969) Elita vlsti. Beograd: Kultura
Minghetti, M., Cuturano (2004) Humanitarian menagment. E-Italy
Vecchiato, G. (2006) Relazioni pubbliche, L etica e le nuove aree profesionali. Roma: Franco Angeli
Wilensky, H.L. (1964) The Professionalization of Everyone?. American Journal of Sociology, 70(2): 137
 

O članku

jezik rada: bosanski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1339285T
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2013.