Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 139, str. 381-395
Upravljanje odnosima sa kupcima kao mogućnost unapređenja savremenog koncepta marketinga
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
bVisoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci
cVisoka škola za menadžment u turizmu i informatici, Virovitica, Hrvatska
Ključne reči: kritike marketinga; marketing odnosa; odnosi sa kupcima; model 4O; CRM
Sažetak
Dosadašnja praksa u marketingu je proizvela mnogobrojne kritike ovog koncepta, zbog čega se danas, u akademskim i stručnim raspravama ističe neophodnost njihovog prevazilaženja. Istovremeno, savremeni koncept marketinga posmatra izgradnju dobrih odnosa sa učesnicima na tržištu, ali i sa širom društvenom javnošću, kao osnovni cilj. Cilj ovog rada je da pokaže da kreiranje dobrih odnosa sa ključnim učesnicima na tržištu predstavlja jednu od mogućnosti unapređenja ukupnog poslovanja u globalnom okruženju. Polazište u predstavljanju ove problematike je sagledavanje kritika marketinga iz šire perspektive i isticanje potencijala njihovog rešavanja u pravcu izgradnje dobrih odnosa sa učesnicima na tržištu. U tom procesu, važno je naglasiti potencijal marketinga odnosa, kao koncepta koji promovišemo u okviru savremenog marketinga. Koncept marketinga odnosa biće razmatran kroz model 4O. Postizanje ovih kompleksnih, ali legitimnih zahteva postavlja težak zadatak učesnicima na današnjem tržištu, ali, kako trendovi pokazuju, samo razvijanjem dobrih odnosa moguće je ostvariti dugoročno održivu poziciju.
Reference
Gummesson, E. (2008) Total relationship marketing. Amsterdam: Butterworth-Heinemann
Kastratović, E. (2006) Uvod u menadžment. Beograd: Fakultet za menadžment u sportu
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Lovreta, S., Petković, G., Berman, B., Veljković, S., Crnković, J., Bogetić, Z. (2010) Menadžment odnosa sa kupcima. Beograd: Ekonomski fakultet
Milenović, B., Ratković, M. (2012) Marketing. Sremski Karlovci: Cekom books, 328-330
Milenović, B., Ratković, M. (2009) Strategije marketinga kako ući na tržište i uspešno opstati na njemu. Beograd: Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK
Payne, A., Frow, P. (2005) A Strategic Framework for Customer Relationship Management. Journal of Marketing, 69(4): 167-176
Peppers, D., Peppers, M. (2004) Managing customer relationships - a strategic framework. Hoboken: J. Wiley
Perić, N., Krasulja, N., Gujanica, I. (2012) Medijske, PR i brend tendencije. Beograd: Čigoja štampa, 82
Prnjat, A. (2012) Lični interes i moralna motivacija vernika. Kultura, br. 137, str. 340-347
Ratković, M., Grubić, G., Marković, J. (2012) Ethics in Public Relations. International journal of economics and law: scientific magazine reflecting trends in law, economics and management, Novi Sad: Faculty for education of the executives, (6): 81-89
Ratković, M., Grubić, G., Tasić, S. (2011) Dobri odnosi sa kupcima kao faktor konkurentske prednosti. u: XIV Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, ICDQM-2011, Čačak: Ž. Istraživački centar DQM, pp. 180-186
Ratković, M., Grubić, G., Tasić, S. (2012) Evolution of marketing: from product up to employment. International journal of economics and law: scientific magazine reflecting trends in law, economics and management, Novi Sad: Faculty for education of the executives, (5): 72-78
Ratković, M. (2009) Interni marketing u funkciji povećanja zadovoljstva kupaca. Marketing, vol. 40, br. 4, str. 269-275
Ratković, M., Grubić, G. (2011) Promene u marketingu usled primene savremenih informacionih tehnologija. Ekonomika, vol. 57, br. 1, str. 67-79
Vasiljević, M., Perić, N., Botorić, V. (2011) Odnosi s kupcima kao vid eksternih odnosa s javnošću. u: Zbornik radova međunarodne naučne konferencije Eurobrand 3, Zrenjanin: TQM centar, 116-122
Wallace, S.S. (2011) Principles and Practice for Advertising Ethics. Washington: Institute for Advertising Ethics, American Advertising Federation, (27 April 2013, http://www.aaf.org/images/public/aaf_content/images/ad%20ethics/IAE_Principles_Practices.pdf
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1339381R
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka