Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, br. 140, str. 100-121
Liderski stil Mire Trailović - preduzetnički duh u birokratskom svetu - pledoaje za novu kulturu sećanja u menadžmentu u kulturi
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Projekat:
Identitet i sećanje: transkulturalni tekstovi dramskih umetnosti i medija (Srbija: 1989-2014) (MPNTR - 178012)

Ključne reči: Mira Trailović; liderstvo; menadžment u kulturi; organizacione kulture; preduzetnički stil
Sažetak
Ova studija istražuje liderski stil pozorišne rediteljke, producentkinje i menadžerke Mire Trailović (1924-1989)1. Njena lična priča jeste priča pozorišnog razvoja u Jugoslaviji i socijalnog i kulturnog razvoja Beograda i Jugoslavije u periodu od 1956-1989. godine, periodu kome je ona doprinela u velikoj meri. Osnovni fokus studije je proučavanje liderskih sposobnosti Mire Trailović koje su doprinele novim organizacionim formama u kulturi, novim metodama menadžmenta (adaptivni menadžment kvaliteta) i specifičnim organizacionim kulturama. Studija razmatra u kojoj su meri njene liderske sposobnosti doprinele promenama očekivanja kulturne javnosti kao i njen uticaj na lidere javnog mnjenja i političke lidere socijalističke Jugoslavije (posebno očekivanja u odnosu na estetske i etičke vrednosti pozorišnih predstava). Studija ističe koji su to kvaliteti izdvojili Miru Trailović u vreme kada su kulturnim životom upravljali pre svega muškarci i to oni koji su proizašli iz partizanskog pokreta. Većina ovih muškaraca, poreklom iz radničke klase, služili su zvaničnoj ideologiji dok je Mira Trailović predstavljala suprotnost svemu što su oni oličavali. Metodologija istraživanja uključuje arhivsku analizu, bibliografsko istraživanje, intervjue sa ključnim saradnicima i lično iskustvo autorke ovog teksta (organizatorke BITEF- a 1973. i 1974. godine).
Reference
*** (2007) 50 godina Ateljea 212. Beograd: Atelje 212
*** (2001) The triumph of humility and fierce resolve. Harvard Business Review, vol. 79, (1)
Adižes, I. (2009) Stilovi dobrog i lošeg upravljanja. Novi Sad: Adižes
Adižes, I. (2009) Upravljanje životnim ciklusima preduzeća. Novi Sad: Asee
Adižes, I. (2007) Težnja ka top formi. Novi Sad: Adižes menadžment konslating
Burns, J.M. (2010) Leadership. New York: Harper and Row
Coffin, T.E. (1944) A three-component theory of leadership. Journal of Abnormal and Social Psychology, 39(1): 63-83
Collins, J. (2001) Good to great. New York: Harper Business
Council of Europe, Eric Arts (2011) Compendium, Serbian profile
Dadić-Dinulović, T. (2010) Izlog pozorišta: medijska funkcija pozorišnih fasada u Beogradu. Zbornik fakulteta dramskih umetnosti, (17)
Dinulović, R. (1999) Ambijentalni prostori Bitef festivala. Zbornik Fakulteta dramskih umetnosti, Beograd
Dragićević, Š.M. (2010) Between a rock and a hard place: Cultural policies of and towards Serbia. u: Batora Jozef, Monika Mokre [ur.] Culture in the EUs External Relations: Bridging the Divide, London: Ashgate
Dragićević, Š.M. (2000) Mizoginija u masovnim medijima. u: Blagojević M. [ur.] Mapiranje mizoginije u Srbiji, Beograd: AZIN
Dragićević-Šešić, M., Stefanović, M. (2013) How theaters remember. u: Paper for the Conference Cultural memory, September, Skopje
Dragićević-Šešić, M., Dragojević, S. (2005) Menadžment umetnosti u turbulentnim okolnostima. Beograd: Klio
Đukić-Dojčinović, V.G. (1997) Pravo na razlike, selo-grad. Beograd: Zadužbina Andrejević
Horvat, B., Marković, M., Supek, R., Kramer, H. (1975) Self-governing socialism - a reader. New York: International Arts and Sciences Press, Inc
House, R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P. (2004) Culture, leadership, and organizations: The globe study of 62 societies. Thousand Oaks: Sage Publications
Jovanović, A. (1989) Rađanje pozorišta - neredigovani odlomci iz beležaka u rukopisu. Beograd: Bitef teatar
Klaić, D. (2008) Kako preživeti kulturni šok - kulturne institucije u suočavanju sa globalizacijom i multikulturalizmom. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 13-14, str. 255-263
Kullaa, R. (2011) Non-Alignment and its Origin in Cold War Europe: Yugoslavia, Finland and the Soviet Challenge. London: I. B. Tauris
Latičić, O., Branković, B., Adžić, S., Prpa, B. (2007) BITEF - 40 godina novih pozorišnih tendencija. Beograd: Istorijski arhiv
Looseley, D. (1990) The World Theatre Festival, Nancy, 1963-88: a Critique and a Retrospective. New Theatre Quarterly, 6(22): 141
Lorimer, R. (1998) Masovne komunikacije. Beograd: Klio
Mihajlović, M.B. (1995) Autobiografija o drugima. Beograd: BIGZ
Miloš, Č. (1987) Zarobljeni um. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Pekić, B. (1987-1990) Godine koje su pojeli skakavci. Beograd: BIGZ
Tichy, N.M., David, O.U. (1984) The leadership challenge: A call for the transformational leader. Sloan Management Review, 1984
Vagapova, N. (2010) Bitef: pozorište, festival, život. Beograd: Službeni Glasnik
Weber, M. (1947) Theory of social and economic organization: The nature of charismatic authority and its routinization. translated by Anderson, A. R. and Parsons, T
Wilme, F. (2002) The social construction of man, the state, and war: Identity, conflict, and violence in Former Yugoslavia. New York: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1340100D
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2014.