Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 144, str. 92-105
Baština i teorijski modeli razumevanja - bogatstvo akumulacije - snaga imaginacije
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za istoriju umetnosti
Projekat:
Tradicija i transformacija: Istorijsko nasleđe i nacionalni identitet u Srbiji u 20. veku (MPNTR - 47019)

Ključne reči: baština; struktura kulturnog dobra; Mebijusova traka; heritologija; nova muzeologija
Sažetak
Ovim radom podsećamo na hermeneutički problem u heritologiji koji egzistira od razumevanja do interpretacije baštine. Razmatra se pitanje percepcije pojavnog sveta, a potom mogućnost dijaloga raznorodnih nauka u bavljenju baštinom, a radi ostvarivanja 'dijaloga' baštine sa savremenim čovekom. Upoznavanjem sadržaja strukture kulturnog dobra postaje jasniji i teorijski model koji joj je analogan. Posebna pažnja se pridaje modelu Mebijusove trake, preuzetom iz matematičkog diskursa. On svojim karakteristikama, neorijentabilnošću i jednostranošću koja se proverava ispisivanjem po 'jednoj' traci, odgovara stabilnoj - materijalnoj i značenjski promenljivoj 'strani' predmeta baštine, koja se ostvaruje tokom trajanja (kretnji), kroz vreme. Ovim modelom moguće je bolje razumeti i interpretirati pojavnu stvarnost, te i nasleđe kao akumuliranu prošlost.
Reference
Babić, D. (2009) O muzeologiji, novoj muzeologiji i znanosti o baštini. u: Vujić, Ţ., Špikić M. [ur.] Ivi Maroeviću baštinici u spomen, Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, str. 43-60
Bätschmann, O. (2004) Uvod u povijesnoumetničku hermeneutiku. Zagreb: Scarabeus
Bätschmann, O. (2007) Upute za interpretaciju - povijesnoumetnička hermeneutika. u: Belting H. [ur.] Uvod u povijest umjetnosti, Zagreb: Fraktura
Benjamin, W. (1986) Estetički ogledi. Zagreb: Školska knjiga
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bulatović, D. (2005) Baštinstvo ili o nezaboravljanju. Kruševački zbornik, 11, 7-20, Narodni muzej Kruševac
Burdije, P. (1978) Umetnička dela i razvijanje ukusa. Kultura, br. 41, 9-28
Hajdeger, M. (1996) Izvor umetničkog dela. Beograd: Slovo
Kuljic, T. (2006) Kultura sećanja. Beograd: Čigoja štampa
Maroević, I. (1993) Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske studije
Maroević, I. (1984) Predmet muzeologije u okviru teorije informacijskih znanosti. Informatica Museologica, br. 1-3 (67-69), str. 3-5
Merlo-Ponti, M. (1968) Oko i duh. Beograd: Vuk Karadžić
Tuđman, M. (1983) Struktura kulturne informacije. Zagreb: Zavod za kulturu Hrvatske
Užarević, J. (2011) Möbiusova vrpca. Knjiga o prostorima. Beograd: Službeni glasnik
van Mensch, P. (1989) Museology as a scientific basis for the museum profession. u: Van Mensch P. [ur.] Professionalising the Muses, Amsterdam: AHA Books, p. 85-95
van Mensch, P. (1992) Towards a methodology of museology. University of Zagreb, PhD thesis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura1444092p
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2015.