Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 144, str. 194-202
Prostorna interaktivna instalacija - tran(spo)zicije
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti
Sažetak
U tekstu su predočene neke od karakteristika medija prostorne interaktivne instalacije, koje se mogu prepoznati i kao elementi, inače, guste mreže neophodne za postojanje interaktivnog projekta. Produkcija prostorne interaktivne instalacije u raznim ne/komercijalnim varijantama direktno zavisi od ekonomske i druge moći društva, njegovog tehničko tehnološkog standarda, struktura kulturne i medijske politike, umetničkih obrazaca, i sl. Takođe, značajan je odnos društva prema javnom, pojedinačnom ili zajedničkom delovanju. Iz sprege navedenih činilaca, podjednako se otvara pitanje za kreatore, umetnike, i publiku, učesnike, na koji način doživljavaju sopstvenu poziciju u interaktivnom procesu? Tran(spo)zicije se, i inače, izvesno kontinuirano događaju i u ovoj oblasti, bez obzira na to kako su definisani 'prostori' naše lične ili/i zajedničke egzistencije.
Reference
Arden, P. (2007) Kontekstualna umetnost. Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine
Čekić, J., Stanković, M. (2013) Slika/ pokret/ transformacija pokretne slike u umetnosti. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije, Centar za medije i komunikacije
Čelant, Đ. (2012) Artmix. Beograd: Hesperiaedu
Grau, O. (2008) Virtuelna umetnost. Beograd: Clio
Grubor, N., Janković, S. (2007) Teorija umetničkog stvaralaštva, Zbornik radova. Beograd: Estetičko društvo Srbije
Kleut, J. (2012) Interaktivnost i multimedijalnost - u potrazi za značenjem i kontinuitetom. Kultura, br. 135, str. 161-174
Makluan, M. Svet kao globalno pozorište. 10. 07. 2014. www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/784.pdf
Mors, M. (2014) Sajber-predeli, kontrola i transendencija - estetika virtuelnog. Kultura, Temat 7, br. 107, 19. 07. 2014. http://www.zaprokul.org.rs/Media/Document/CasopisKultura/1712.pdf
Norberg-Šulc, K. (2006) Egzistencija, prostor i arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga
Paić, Ž. (2008) Nove strune tehnokulture; arhitektura uronjenih slika. TKH - časopis za teoriju, Beograd, br. 16
Penezić i Rogina arhitekti (2008) Tko se boji vuka još u digitalnoj eri? - Interaktivna instalacija na Venecijanskom bijenalu. Zagreb: V/B/Z
Ran, F. (2009) A History of Installation Art and the Development of New Art Forms. New York: Peter Lang
Šekner, R. (1992) Ka postmodernom pozorištu - između pozorišta i antropologije. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti / FDU - Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Vuksanović, D. (2001) Barokni duh u savremenoj filozofiji - Benjamin, Adorno, Bloh. Beograd: Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1444194k
objavljen u SCIndeksu: 07.02.2015.