Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, br. 146, str. 144-158
Intertekstualnost kao igra popularnog i uzvišenog
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Ključne reči: Intertekstualnost; televizijska serija; intertekstualna ironija; citatnost; Pravi detektiv
Sažetak
Teza koja se zastupa u ovom radu je da književnost nije sasvim izgubila ulogu kulturnog kapitala. Razlog za optimizam pronalazi se u intertekstualnosti kao ključnom svojstvu postmoderne umetnosti. U popularnoj kulturi intertekstualnost se sastoji u tome da se koriste stilska rešenja vrhunske umetnosti i da pritom sadržaj popularnih žanrova tematizuje veoma kompleksna pitanja. Na primeru televizijske serije u produkciji američke mreže HBO Pravi detektiv pokazuje se da su i u toj popularnoj formi moguća svojstva postmoderne umetnosti, kao što su dvostruko kodiranje, intertekstualna ironija i citatnost. Ova serija se preko teme i motiva povezivala sa jednim od vrhunskih dela kanonske literature - sa Danteovom Božanstvenom komedijom. U seriji se eksplicitno citira i jedno delo popularne literature, zbirka priča Roberta Čembersa Kralj u žutom iz 19. veka.
Reference
*** Essay comparing TD with Dante's Inferno. 26.may 2014. http://www. reddit. com/ r/TrueDetective/ comments/ 21u2xp/essay_ comparing_ td_ with_dantes_ inferno
Bennett, A., Royle, N. (2009) An introduction to literature, criticism and theory. United Kingdom: Pearson
Brebanović, P. (2011) Antitetički kanon Harolda Bluma. Beograd: Fabrika knjiga
Dante (2014) Redemption and the Last “True Detective” essay you need to Read. 24. march 20.may 2014. http://www.complex. com/ pop- culture/ 2014/03/between- heaven- and- hell-true-detective- danteand- redemption
Džejmson, F. (1995) Postmodernizam u kasnom kapitalizmu. Beograd: Art press
Eko, U. (2002) O književnosti. Beograd: Narodna knjiga
Eskenazi, Ž. (2013) Televizijske serije. Beograd: Klio
Evans, J. (2014) On true detective and the nostalgia for evil. 15.march 28. may 2014. http://philosophyforlife. org/ true-detective- and- the- serial- killer- as-myth-maker
Juvan, M. (2011) Nauka o književnosti u rekonstrukciji. Beograd: Službeni glasnik
Kaler, D. (2009) Teorija književnosti - (sasvim kratak uvod). Beograd: Službeni glasnik
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Klio
Maširević, L. (2011) Postmoderna teorija i film. Kultura, br. 133, str. 276-288
mek Kvin, D. (2000) Televizija. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1546144O
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka