Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, br. 147, str. 68-81
Definisanje pojma umetnosti
Alfa univerzitet, Akademija umetnosti 'Braća Karić', Beograd
Ključne reči: umetnost; anti esencijalizam; otvoren koncept; svet umetnosti; institucionalna teorija umetnosti
Sažetak
Rad se bavi problemom određenja pojma umetnosti sa posebnim osvrtom na rešenja koja nude savremene teorije umetnosti. Postoje dva suprotstavljena pristupa kada se govori o umetnosti i statusu umetničkog dela. Prvi, u duhu esencijalističke teorije, pokušava da pronađe neko suštinsko svojstvo umetnosti, a za koje smatra da je nezavisno od društvenog ili istorijskog uticaja. Postojanje takvog esencijalnog svojstva bi umetničkim delima dalo univerzalnu i vanvremenu transistorijsku i transkulturalnu vrednost. Drugi pristup kreće od pretpostavke da je status umetničkog dela uvek stvar konvencije, a ne esencije. Ovo shvatanje odbacuje perceptivni i fenomenološki pristup, ističući ceo niz kontekstualnih uslova - društvenih, kulturalnih i institucionalnih - bez kojih nije moguće govoriti o statusu umetničkog dela.
Reference
Bell, C. (2003) The aesthetic hypothesis. u: [ur.] Art in Theory 1900-2000 Anthology of Changing Ideas, Oxford UK - Cambridge USA
Carroll, N. (2009) Philosophy of Art: A Contemporary Introduction. New York: Routledge
Danto, A. (1987) Artworld. u: Margolis Joseph [ur.] Philosophy looks at the arts: Contemporary readings in aesthetics, Philadelphia: Temple University Press, str. 155-167
Davies, S. (1991) Definitions of art. Ithaca-London: Cornell University Press
Derrida, J. (1988) Istina u slikarstvu. Sarajevo: Svjetlost
Dickie, G. (2004) The new institutional theory of art. u: [ur.] Aesthetics and the Philosophy of Art: Analytic Tradition The, Oxford: Blackwell
Margolis, J., ur. (1987) Philosophy Looks at the Arts: Contemporary Readings in Aesthetics. Philadelphia: Temple University Press, str. 155-167
Šuvaković, M. (1999) Pojmovnik moderne i postmodernelikovne umetnosti i teorije posle 1950. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Šuvaković, M. (2006) Diskurzivna analiza - prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture. Beograd: Univerzitet umetnosti
Tatarkjevič, V. (1978) Istorija šest pojmova - umetnost, lepo, forma, stvaralaštvo, podražavanje, estetski doživljaj. Beograd: Nolit, dodatak - o savršenstvu
Weitz, M. (2004) The role of theory in esthetics. u: Lamarque P., S.H.Olsen [ur.] Aesthetics and the philosophy of art: The analytic tradition, Oxford: Blackwell, str. 12-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1547068r
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Kultura (2011)
Estetika, komunikacija i teorije recepcije
Dedić Nikola

Tekstilna industrija (2010)
Turistički tekstil, kulturni artefakt
Perivoliotis Margaret C., i dr.

Novi zvuk (1999)
Estetika muzike XX veka u Srbiji, deo I - uvod u estetiku muzike
Šuvaković Miško

prikaži sve [24]