Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, br. 150, str. 136-156
Cinična dijalektika prosvetiteljstva Stenlija Kubrika - analiza filmova 2001 - Odiseja u svemiru i Paklena pomorandža
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka
Sažetak
Rad analizira obmanjujuće i samoobmanjujuće aspekte društva u filmovima Stenlija Kubrika, koji ilustruju probleme prosvetiteljstva iz perspektive kritičke teorije i poststrukturalizma. Odiseja u svemiru nalazi osnove ničeanskih odnosa moći u ljudskoj prirodi, što je temelj jednodimenzionalnog, hladnoratovskog društva, u kojem se obmanjivanje komunista ili sopstvene populacije opravdava višim ciljevima. Film najavljuje i kontrakulturnu opoziciju, koja je izložena kritici u Paklenoj pomorandži. Kubrik ne prihvata klasično viđenje druge dimenzije. Ničeanska priroda tvori jezik i ponašanje omladinskih potkultura, a razlikovanje dobra i zla retorički se relativizuje. Agresivni junak potom je izložen fukoovskoj zatvorskoj disciplini, koju Kubrik kritikuje kao oduzimanje slobodne volje subjekta da donosi moralne odluke. Zabrana laganja i nasilja, odnosno normalizacija, ograničava slobodu, ali Kubrik pokazuje da svirepost glavnog lika postaje i javna vrlina (u skladu sa Horkhajmerom i Adornom), iskorišćena od društvenih elita. Kubrikova dialektika prosvetiteljstva nosi ciničnu implikaciju da su neistina i nasilje podjednako neprijatelji i neizostavni delovi prosvetiteljstva.
Reference
Adorno, T. (2001) The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. London: Routledge
Bahtin, M. (1980) Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit
Barker, M., Mathijs, E. (2005) Understanding vernacular experiences of film in an academic environment. Art, Design & Communication in Higher Education, 4(1): 49-71
Bloh, E. (1982) Duh utopije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Chapman, J. (1999) A bit of the ultra-violence: A clockwork orange. u: Hunter I.Q. [ur.] British science fiction cinema, London: Taylor and Francis
Deleuze, G. (1989) Cinema 2: The time-image. Minneapolis: University of Minnesota Press
Delez, Ž. (1989) Fuko. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Delez, Ž., Gatari, F. (1990) Anti-Edip - kapitalizam i shizofrenija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Ebert, R.A. Clockwork orange. 09. march, http://www.rogere-bert.com/reviews/a-clockwork- orange-1972
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati - nastanak zatvora. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Gehrke, P. (2006) Deviant subjects in Foucault and a clockwork Orange: Criminological construction of subjectivity. u: Cocks G., Diedrick J., Perused G. [ur.] Stanley Kubrick, film, and the uses of history, Madison: University of Wisconsin
Gidens, E. (1998) Posledice modernosti. Beograd: 'Filip Višnjić'
Gilbert, J. (2006) Auteur with a capital A. u: Kolker R. [ur.] Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey: New essays, Oxford: Oxford University Press
Habermas, J. (1982) Problemi legitimacije u kasnom kapitalizmu. Zagreb: Naprijed
Hechinger, F. A liberal fights back. 09. march 2016. http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/0037.html
Horkhajmaer, M., Adorno, T. (1989) Dijalektika prosvetiteljstva. Sarajevo: Veselin Masleša
Jameson, F. (1992) Signatures of the Visible. New York: Routledge
Jameson, F. (2006) The Political Unconscious. London: Routledge
Kael, P. (2003) A clockwork orange: Stanley Strangelove. u: McDougal S. [ur.] Stanley Kubricks: A Clockwork Orange, Cambridge: Cambridge University Press
Klark, A. (1988) Izgubljeni svetovi 2001. Beograd: Prosveta
Kolker, R. (2006) Stanley Kubrick s 2001: a Space Odyssey. Oxford: Oxford University
Kubrick, S., Clark, A. 2001: A space Odyssey. screenplay, 09. march 2016. http://www.dailyscript.com/scripts/2001.html
Maccabe, C. (1995) Preface. u: Jameson Fredric [ur.] The geopolitical aesthetics: Cinema and space in the world system, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, str. xiv-xvi
Marcuse, H. (1972) Kraj utopije - esej o oslobođenju. Zagreb: Stvarnost
Marcuse, H. (1985) Eros i civilizacija - filozofsko istraživanje Freuda. Zagreb: Naprijed
Markuze, H. (1968) Čovjek jedne dimenzije - rasprave o ideologiji razvijenog industrijskog društva. Sarajevo: Veselin Masleša
Mlađenović, N. (2012) Sukob generacija i holivudski film. Beograd: Zadužbina Andrejević
Ofe, K. (1999) Modernost i država. Istok, Zapad. Beograd: Filip Višnjić
Palmer, B. (2006) 2001: the critical reception and the generation gap. u: Kolker, R [ur.] Stanley Kubrick's: a Space Odyssey: new essays, Oxford: Oxford University Press
Platon (2002) Država. Beograd: BIGZ
Ryan, M., Kellner, D. (1988) Camera Politica: The Politics and Ideology of Contemporary Hollywoodfilm. Indianapolis: Indiana University Press
Schmitt, K. (1986) Political romanticism. Cambridge: The MIT Press
Shaw, T. (2007) Hollywoods Cold War. Edinburgh University Press
Sisk, D. (1997) Transformations of language in modern dystopias. London: Greenwood Press
Staiger, J. (2003) The cultural productions of a clockwork orange. u: McDougal S. [ur.] Stanley Kubricks: A Clockwork Orange, Cambridge: Cambridge University
Stoehr, K. (2008) 2001: A Philosophical Odyssey. u: The Philosophy of Science Fiction Film, Lexington: University Press of Kentucky, Sanders, S
Tellote, J.P. (2006) The gravity of 2001: a Space Odyssey. u: Kolker, R [ur.] Stanley Kubrick's: a Space Odyssey: new essays, Oxford: Oxford University Press
Virilio, P. (2000) A Landscape of Events. Cambridge: MIT Press
Žižek, S. (2006) Škakljivi subject - odsutno središte političke ontologije. Sarajevo: Šahinpašić
Žižek, S. (2009) Paralaksa. Zagreb: Izdanja Antibarbarus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1650136M
objavljen u SCIndeksu: 21.10.2016.

Povezani članci

Kultura (2018)
Korumpirana tragedija, otuđena utopija
Mlađenović Nikola

Kultura (2014)
Političnost savremene instalacije
Filipović Andrija

Kultura (2016)
Laž u filmu Slučajni ljubavnici Pedra Almodovara
Mesarović Sanja M., i dr.

prikaži sve [241]