Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, br. 160, str. 81-96
Od kulture dijaloga ka dijaloškoj kulturi - teologija, kultura i mediji
Univerzitet u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Srbija
Ključne reči: kultura; kultura dijaloga; dijaloška kultura; teologija; mediji; politika; identitet
Sažetak
Koncept kulture dijaloga nastojim da sagledam s obzirom na tri aspekta: najširi politički i istorijski kontekst; potencijal koji hrišćanska teološka misao predstavlja u tom pogledu, a koji uglavnom nije vidljiv u javnom diskursu hrišćanskih zajednica; aktuelnu praksu kulture dijaloga u njenom dominantnom okviru koji se poklapa sa granicama medijskog prostora. Konačni cilj je da se koncept kulture dijaloga pokuša osmisliti u perspektivi njegove otvorenosti ka, u filosofskom i antropološkom smislu, široj i dubljoj zamisli dijaloške kulture ili kulture kao dijaloga.
Reference
Bof, L. (1983) Church: Charism and Power: Liberation Theology and the Institutional Church. New York: Crossroad
Brown, S. (2015) What is Truth?, Jesus, Pilate and the Staging of the Dialogue of the Cross in John 18: 28-19: 16a. Catholic Biblical Quarterly, 77, pp. 69-86
Burke, P.J., Stets, J.E. (2009) Identity Theory. Oxford University Press (OUP)
Castells, M. (2009) Communication power. New York: Oxford University Press
Constas, M. (2017) Maximus the confessor, Dionysius the areopagite, and the transformation of Christian neoplatonism. Analogia, Athens, 1-2, St Maxim the Greek Institute, pp. 1-12
Ćirović, G. (2018) Crnogorka pregazila verenike iz Srbije u Bečićima. Večernje novosti, 18. Jul, pristupljeno 15. avgusta 2018. http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/hronika/aktuelno.291.html:739048-Crnogorka-pregazilaverenike-iz-Srbije-u-Becicima
Fukuyama, F. (1989) The end of history?. National Interest, 16, pp. 3-18
Fukuyama, F. (1992) The end of history and the last man. New York: Free Press
Gerring, J. (1997) Ideology: A Definitional Analysis. Political Research Quarterly, 50(4): 957-994
Habermas, J. (1969) Javno mnenje. Beograd: Kultura
Hardt, M., Negri, A. (2000) Empire. Cambridge, Massachusetts-London, England: Harvard University Press
Krastev, I. (2018) Posle Evrope. Beograd: Samizdat B92
Larrain, H. (1979) The concept of ideology. London: Hutchinson & Co
Lazaridis, G., Campani, G., Benveniste, A., i dr. (2016) The rise of the far right in Europe: Populist shift and 'Othering'. London: Palgrave Macmillan
Leach, E. (1972) Melchisedech and the Emperor: Icons of Subversion and Orthodoxy. Proceedings of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, (1972): 5
Lewis, C.T., Short, C. (1891) A new latin dictionary. Oxford: Clarendon Press
Libek (2015) Istraživanje - poverenje građana u medije u Srbiji. Beograd
Milićević, V., Matović, M. (2015) Crkva i mediji - pastirska praksa i medijska pismenost u Srbiji. u: Vukašinović V. [ur.] Srpska Pravoslavna Crkva u štampanim medijima 2003-2013 - bibliografija - NIN - Vreme - uvod u analizu bibliografijom obrađene građe, Beograd: Mons Hemus, tom 3, str. 107-116
Milićević, V., Matović, M. (2015) Crkva, mediji i medijska pismenost u Srbiji - kako funkcioniše interpretativni okvir?. u: Vukašinović V. [ur.] Međunarodna konferencija: Srpska Pravoslavna Crkva u štampanim medijima 2003-2013, Beograd, 20-21. oktobar 2015, Zbornik radova, Beograd: Mons Hemus, str. 38-46
Milivojević, S. (2015) Mediji, ideologija i kultura. Beograd: Fabrika knjiga/Peščanik
Ostrogorski, G. (1996) Istorija Vizantije. Beograd: Prosveta
Reis, D.M. (2002) The Areopagus Speech as Echo Chamber: Mimesis and Intertextuality in Acts 17. Journal of Higher Criticism, 9/2, pp. 259-277
S.Đ. (2018) Crna serija - za sedam sati na crnogorskim putevima poginulo dvoje Srba. Večernje novosti, 18. Jul, pristupljeno 15. avgusta 2018. http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:738907-CRNA-SERIJA-Za-sedam-sati-na-crnogorskimputevima-poginulo-dvoje-Srba
Sandnes, K.O. (1993) Paul and Socrates: the Aim of Paul' s Areopagus Speech. Journal for the Study of the New Testament, 15(50): 13-26
Splichal, S. (2014) Masovni mediji između javnosti i javne sfere. Medijska istraživanja, Zagreb, 20/1, Naklada Medijska istraživanja, str. 5-24
Vilović, G. (2003) Istraživačko novinarstvo, tabloidizacija i etika. Društvena istraživanja, Zagreb, 12/6, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, str. 957-974
Zizjulas, J. (1993) O biću ličnosti - ka ontologiji personalnosti. Istočnik, Beograd, 6, Društvo Istočnik, str. 51-59
Zizjulas, J. (1995) Doprinos Kapadokije hrišćanskoj misli. u: Bigović R. [ur.] Pravoslavna teologija, Beograd: Bogoslovski fakultet SPC, str. 7-17
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1860081M
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka