Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, br. 161, str. 39-51
Nastanak putničko-agencijske delatnosti u Jugoslaviji kao pokretač razvoja kulture putovanja
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za poslovne studije i pravo - FPSP, Beograd
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
Ključne reči: Jugoslavija; putovanja; turistička agencija; 'Putnik'; turisti
Sažetak
Iako je ideja o nastanku prve turističke agencije u Jugoslaviji postojala još sredinom 19. veka, bilo je potrebno više od 60 godina da se 1923. godine u Beogradu osnuje prva turistička agencija, 'Putnik'. Nastanak turističke agencije inicirao je brojna putovanja, kako domaćih, tako i stranih turista na prostore nekadašnje Jugoslavije. Najpopularnije destinacije u Jugoslaviji u prvoj polovini 20. veka bile su južna Srbija, Slovenija i Jadran. Tokom 1930. godine poslovanje 'Putnika' obeležila su krstarenja, ali i putovanja na tematske izložbe u Pariz, London, Nicu, kao i otvaranje velikog broja poslovnica u različitim gradovima u zemlji i inostranstvu. Do početka Drugog svetskog rata, odigrali su se značajni događaji koji su uticali na razvoj putovanja u Jugoslaviji: štampanje plakata, postera, brošura, promocije destinacija, otvaranje Sajma u Beogradu, izrada prvog turističkog filma u boji. Nakon Drugog svetskog rata koji se veoma loše odrazio na turizam u celom svetu, pa i Jugoslaviji, nastao je period obnove zemlje i zlatno doba turizma Jugoslavije koje po broju turista, njihovih noćenja i prihoda od turizma nikada nije premašeno. Nastanak agencijske delatnosti u Jugoslaviji doprineo je stvaranju kulture putovanja koja je imala višestruke koristi kako za putnike, tako i za domaćine, ali i za društvo u celini.
Reference
*** (1923) Službene novine Kraljevine Jugoslavije, br. 266, od 19. 11.1923. godine
*** (1936-1942) Jugoslavija u slici i reči. Revija za turizam, hotelijerstvo i sport, Beograd
Društvo za promet stranaca i turista (1928-1931) Banje i turizam, Putničko-turistička revija za banje, kupališta i letovalištva u Kraljevini SHS. Vrnjačka banja
Fotić, A. (2005) Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba. Beograd: Clio
Krajčević, V. (1998) Putnik. u: 75 godina u turizmu, 'Putnik', Beograd: Akcionarsko turističko društvo
Krejić, Ž., Čerović, S., Milićević, S. (2017) Istorijski razvoj turizma na području Srbije. HiT Menadžment, Vol. 5. (1), str. 55-63
Lazić, S. (2017) Razvoj turizma u Beogradu između dva svetska rata kroz dokumenta Istorijskog arhiva u Beogradu. Beograd: Istorijski arhiv Beograda
Milićević, S., Štetić, S. (2017) Menadžment u turizmu. Univerzitet u Kragujevcu - Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Miljković, B. (1934) Naš turizam: njegove koristi i njegovo rešenje: jedan problem savremene privrede. Beograd: Planeta
Ozer, A., Popović, M. (2015) Ala smo se naodmarali. Novi Sad: Muzej Vojvodine
Popov, D. (1997) Industrija putovanja - putničke agencije. Beograd
Putnik - Društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji, a.d. (1930) Uredba o službenicima 'Putnika'. Beograd
Putnik - Društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji, a.d. (1937) Izveštaj uprave o radu Društva u poslovnoj 1937. godini. Beograd
Putnik - Društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji, a.d. (1948) Izveštaj uprave o radu Društva u poslovnoj 1947. godini. Beograd
Savezno lovačko udruženje (1897) Časopis Lovac - časopis za lov, šumarstvo i ribolov, Beograd
Vukonić, B., Matović, R. (1980) Turističke agencije. Pula: Sveučilište u Rijeci
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1861039K
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.