Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:47
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 166, str. 256-270
Greške uzorka u istraživanjima u društvenim naukama
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju
Ključne reči: uzorak; greške uzorka; slučajni uzorci; namerni uzorci; veličina uzroka
Sažetak
Poštujući princip preciznosti naučnog saznanja, jasno je da svaki korak u istraživanju mora biti precizno isplaniran i sproveden. Međutim, čini se da se ovaj princip posebno odnosi na planiranje, odnosno, biranje uzorka u istraživanjima u društvenim naukama. Cilj rada je da se uz kratke napomene ofazama planiranja uzorka, analiziraju greške koje se mogu javiti pri planiranju i odabiru uzorka i ukaže na njihovo moguće prevazilaženje. Greške koje se mogu javiti u procesu uzorkovanja klasifikovane su u odnosu na nekoliko kriterijuma: pre svega, u odnosu na tip uzorka, odnosno da li se javljaju kod uzoraka koji se zasnivaju ili ne zasnivaju na teoriji verovatnoće, a zatim i u odnosu na fazu u kojoj se javljaju. Analizirana je i veza između veličine uzorka, reprezentativanosti uzorka i mogućih grešaka.
Reference
Babbie, E. (2011) The basic of social research. Wadsworth: Cengage Learning, Fifth Edition
Bryman, A. (2016) Social research methods. Oxford: Oxford University Press, 5th edition
Fajgelj, S. (2010) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Gud, V., Het, P. (1966) Metodi socijalnog istraživanja. Beograd: Vuk Karadžić
Hayes, B. (2006) Sampling. u: Turner B. [ur.] The Cambridge Dictionary of Sociology, Cambridge: University Press
Milas, G. (2009) Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Zagreb: Naklada Slap
Milić, V. (1996) Sociološki metod. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Mozer, C.A. (1962) Metode anketiranja u istraživanju društvenih pojava. Beograd: Kultura
Neuman, L.W. (2006) Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Boston: Pearson Education, Inc, 6th. ed
Russell, B. (2013) Social research-methods: Qualitative and quantitative approaches. Los Angeles - London - New Delhi: SAGE
Vest, C. (2004) Istraživanje tržišta. Beograd: Clio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura2066256S
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2020.

Povezani članci