Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 168, str. 346-372
Društvena istorija razvoja sporta - od pećine do višemilionskog auditorijuma
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za sport, Beograd
Sažetak
Sportska takmičenja predstavljaju vrhunski vid zabave i popularne aktivnosti koje su deo svakodnevice svih nas, bilo da smo posmatrači ili direktni učesnici. Stoga je ujedno reč i o jednoj od profitabilnijih industrija, koja mnogima donosi ogromnu zaradu i popularnost. Samim tim, društveni kontekst današnje uloge sporta važna je tema, kao i istorijat događaja i promena koje su rezultirale takvom pozicijom i uticajem koje sport ima na savremeno društvo ali i obrnuto. Ovaj tekst stoga za predmet analize ima širi horizont dešavanja koja su vodila mestu koje sport danas zauzima u društvu. S tom nomerom, ujedno se ukazuje na interaktivnost koja od početka vlada na relaciji sport-društvo, a čija kulminacija je vidljiva u spektakularističkim obrisima aktuelnih sportskih zbivanja. Na taj način, žele se naglasiti primarne funkcije sportskih priredbi, ali istovremeno skrenuti pažnja i na one sekundarno vidljive elemente, koji su danas neretko u primarnom fokusu, usled novca i globalne pažnje koji prate sport i sportiste.
Reference
*** (2011) Anthropologist: Prehistoric Man More Athletic Than Today's Wimps. Dostupno 12.1., pa 7. 10. 2019. na: http://thebsreport.wordpress.com/2009/10/23/anthropologist-prehistoric-man-more-athletic-than-todays-wimps
*** Tekst Hleba i igara. veb-sajt 'Vikipedija'; dostupno 24. 3. 2020. na: https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0_%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80% D0%B0
*** Tekst Gej Apulej Diokle. veb-sajt 'Vikipedija'; dostupno 24. 3. 2020. na: https://sh.wikipedia.org/wiki/Gaj_Apulej_Diokle
Debor, G. (2004) Društvo spektakla. Beograd: Porodična biblioteka, br. 4
Diga, Ž. (2007) Kulturni život u Evropi. Beograd: Klio
Đorđević, J. (2009) Mišel Fuko 'Nadzirati i kažnjavati'. u: Studije kulture - zbornik, Beograd: Službeni glasnik, str. 186-232
Đulijanoti, R. (2008) Sport - kritička sociologija. Beograd: Clio
Giddens, A. (2007) Sociology, Sport and the Olympics. Dostupan 11. 11. 2010. pa 1. 11.2019. na www.politybooks.com/giddens5/news/sport_and_sociology.asp
Gidens, E. (2007) Sociologija. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
Giles, D. (2000) Illusions of Immortality. London: Macmillan Press LTD
Huizinga, J. (1991) Jesen srednjeg veka. Novi Sad: Matica srpska
Huizinga, J. (2001) Homo Ludens. Beograd: Zepter
Koković, D. (2005) Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej, Drugo izmenjeno izdanje
Kuljić, R., Koković, D. (2012) Sociologija i sociologija sporta. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Lafargue, P. (2009) The Right to Be Lazy. New York: General Books
Lasch, C. (1979) The Culture of Narcissism. New York: Warner Books
Matić, M., Bokan, B. (2005) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Maze, K. (2008) Bezgranična zabava. Beograd: Službeni glasnik
Mihajlović, M. (2013) Sportske organizacije i sportski događaji. Beograd: Sportski savez Srbije, str. 143
Miller, B.P. (1993) Homo Faber-Homo Ludens: Sport History and the Working Class. International Labor and Working-Class History, No. 44 (Fall), pp. 79-94
Penezić, S. (2011) Sport kao fenomen savremene kulture. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka, master rad
Radenović, S. (2014) Sport i društvo - sociologija sa sociologijom sporta. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Sartr, Ž.P. (1981) Biće i ništavilo. Beograd: Nolit
Simić, S. (2010) Pisci omađijani fudbalom. Politika, 18. 6., Dostupno na http://www.politika.rs/scc/clanak/139022/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0 %B8-%D1%84%D1%83%D0%B4%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC; Po
Simonović, D., Simonović, Lj. (2005) Novi svet je moguć. Beograd, Autorsko izdanje
Simonović, Lj. (1995) Sport, kapitalizam, destrukcija. Beograd: Lorka
Skembler, G. (2007) Sport i društvo. Beograd: Clio
Skorić, M. (2010-2014) Mediji, slobodno vreme i sport. dostupno 25. 1. 2011, pa 23. 9. 2019. na: http://savremenisport.com/teorija-sporta/sport-i-mediji/17/451/mediji-globalm-stadion-sporta
Šoškić, Č., prir. (2010) Olimpijski vekovnik. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura2068346P
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.