Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2000, vol. 53, br. 5-6, str. 272-276
Primoinfekcija virusom varicele zoster - savremena saznanja i dijagnsotičko-terapijski pristup
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
Ključne reči: humani herpes virus 3 + dijagnoza + epidemiologija + komplikacije + prevencija i kontrola + terapija
Sažetak
Primoinfekcija virusom varicele zoster manifestuje se klinički kao varicela. Premda se u najširem krugu zdravstvenih radnika ovo oboljenje smatra relativno bezazlenim, stručna medicinska literatura opisuje brojne slučajeve sa teškim oblicima bolesti ili po život opasnim komplikacijama. Stoga je namera autora ovog rada bila da čitaocu sažeto predstave dosadašnja saznanja o variceli (etiopatogenetska, kliničko-epidemiološka), njenoj prevenciji i savremenim dijagnostičko-terapijskim mogućnostima u radu infektologa. Poseban naglasak u tekstu stavljen je na uticaj VZV na trudnoću i kliničku sliku varicele kod imunodeficiranih osoba.
Reference
Andre, F.E. (1985) Worldwide experience with the Oka-strain live varicella vaccine. Postgrad Med J, 61 Suppl 4: 113-20
Brunell, P.A., Kotchmar, G.S. (1981) Zoster in infancy: Failure to maintain virus latency following intrauterine infection. Journal of Pediatrics, 98(1): 71
Bujko, M., Šulović, V. (1990) Virusi i trudnoća. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Gaon, J.A., Borjanović, S., Vuković, B., Turić, A., Puvačić, Z. (1982) Specijalna epidemiologija akutnih zaraznih bolesti. Sarajevo: Svjetlost
Heath, R.B., Kangro, H.O. (1990) Varicella zoster. u: Zuckerman A.J., Banatvala J.E., Patisson J.R. [ur.] Principles and practice of clinical virology, Chichester: John Wiley & Sons, str. 43-68
Hilty, M.D., Romshe, C.A., Delamater, P.V. (1974) Reye's syndrome and hyperaminoacidemia. J Pediatr, 84(3): 362-5
Jerant-Patić, V. (1995) Medicinska virusologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Jovanović, J. (1995) Herpes zoster. u: Dimić E., Jovanović J. [ur.] Akutne infektivne bolesti, Novi Sad: Medicinski fakultet, str. 313-8
Jovanović, J., Brkić, S. (1995) Antivirusni lekovi - klinička primena. Novi Sad: Medicinski fakultet
Kosanović-Ćetković, D. (1977) Akutne infektivne bolesti. Beograd: Privredno finansijski vodič
Krstić, L. (1995) Medicinska virusologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Madle-Samardžija, N.D., Turkulov, V.S. (1998) Oboljenja centralnog nervnog sistema izazvana virusima i prionima. Novi Sad: Visio Mundi Academic Press
Mihaljević, F., Fališevac, J., Bezjak, B., Mravunac, B. (1986) Specijalna klinička infektologija. Zagreb: Jumena, 6th ed., 487
Soldo, I., Burek, V. (1986) Infekcije u imunodeficijentnih bolesnika. Zagreb: Školska knjiga
Soldo, I. (1990) Virusne bolesti - sprečavanje i liječenje. Zagreb: Jumena, 205 str
Takahashi, M., Otsuka, T., Okuno, Y., Ogawa, H., Keyto, T. (1974) Live vaccine used to prevent the spread of varicella inchildrenin hospital. Lancet, 304(7892): 1288
Todorović, K., Žarković, B. (1972) Akutne infektivne bolesti sa epidemiologijom. Beograd: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika
Whitley, R.J. (1995) Varicella-Zoster virus. u: Mandell G.L., Douglas R.G., Bennett J.E. [ur.] Principles and practice of infectious diseases, New York: Churchill Livingstone, 2nd ed., 1345-51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.11.2009.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2003)
Virusni hepatitis a na području Beograda, 1988-2002
Garotić-Ilić Leposava, i dr.

Medicinski pregled (2000)
Influenca - stalno među nama
Turkulov Vesna, i dr.

Medicinski pregled (2001)
Neurotrihineloza
Knežević Koviljka, i dr.

prikaži sve [36]