Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2002, vol. 55, br. 1-2, str. 44-46
Plućna tromboembolija udružena sa akutnom renalnom insuficijencijom, nastalom zbog tromboze renalnih arterija
Institut za plućne bolesti, Sremska Kamenica

e-adresatrobok@eunet.yu
Sažetak
U ovom radu prikazan je pacijent star 59 godina sa plućnom tromboembolijom i akutnom bubrežnom insuficijencijom. Sumnja na plućnu emboliju postavljena je na osnovu kliničkog pregleda (hipotenzije, tahikardije, cijanoze i dispnoe) hipoksemije u krvi, kao i znakova za opterećenje desnog srca u elektrokardiogramu (S1Q3 i negativan T u III odvodu). Na radiogramu grudnog koša senka srca je bila nešto šira i voluminozniji desni hilus. Perfuzionom scintigrafijom verifikovani su obostrani ispadi u perfuziji. Započeta je terapija sa infuzijama heparina u dozi od 30.000 ij u toku 24 časa, uz oksigenoterapiju i simptomatike. Trećeg dana lečenja javlja se hematurija, a potom i olurgija uz skok azotnih materija u krvi, kao znak akutne bubrežne insuficijencije. Istog dana i pored intenzivne terapije bolesnik je egzistirao. Obdukcijom je nađena duboka venska tromboza leve femoralne vene masivna plućna embolija, dilatacija srca i tromboza obe renalne arterije sa sledstvenim mnogobrojnim anemičnim infarktima, što je bio uzrok akutne bubrežne insuficijencije.
Reference
Bognar, I., Bognar, S., Bogdanov-Antonić, B. (1981) Radiološke promene u toku plućne tromboembolije. Saopštenja, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1:9-27
Goldhaber, S.Z. (1997) Pulmonary embolism. u: Braunwald E. i dr. [ur.] Heart disease: A textbook of cardiovascular medicine, Philadelphia, itd: W.B. Saunders, str. 1582-603
Isselbacher, J.K., Braunwald, E., Wilson, J.D., Martin, J.B., Fauci, A.S., Casper, D.L. (1994) Harrison's Principles of internal medicine: Approach to the patient with disorders of kidneys and urinary tract, part nine. Thirteen ed
Kumar, V., Cotran, R.S., Robbins, S.L. (1992) Basic pathology. Philadelphia, itd: W.B. Saunders
Obradović, D. (2001) Savremena dijagnostika i lečenje plućne tromboembolija. Novi Sad: Medicinski fakultet, Supspecijalistički rad
Obradović, D. (2001) Značaj nasledne trombofilije u mlađih bolesnika sa trombozom. Novi Sad: Medicinski fakultet, magistarski rad
Sekulić, S. (2000) Plućne bolesti. u: Mitić-Milkić M. [ur.] Tromboembolija pluća, Beograd: Elit-Medica, 489-505
Stefanović, S. (1989) Akutna bubrežna insuficijencija. u: Interna medicina, Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, 942-3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS0202044V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.