Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 56, br. 1-2, str. 22-25
Raširenost poremećaja mentalnog zdravlja na području Severnobanatskog okruga
Zavod za zaštitu zdravlja, Kikinda - Sektor socijalne medicine

e-adresazdravlje@eunet.yu
Ključne reči: mentalni poremećaji + epidemiologija; mentalno zdravlje; morbiditet; primarna zdravstvena zaštita
Sažetak
Mentalni poremećaji su značajan socijalno-medicinski problem sa prevalencijom 5% u evropskom regionu SZO. Imaju tendenciju porasta. Obuhvataju raznovrsnu patologiju: neuroze, psiho-socijalne poremećaje, organske psihoze i neurološke poremećaje. Cilj ovog rada bio je da se utvrdi kretanje mentalnih poremećaja kod odraslog stanovništva u opštinama Severnobanatskog okruga od 1997. do 2000. god. Izvršena je analiza registrovanog morbiditeta iz zvaničnih statističkih izveštaja domova zdravlja Ada, Kanjiža, Kikinda, Novi Kneževac, Senta i Čoka. Neurotski, stresogeni i somatotropni poremećaji nalaze se između petog i sedmog mesta među 10 najčešćih grupa oboljenja. Iza njih se nalaze poremećaji raspoloženja. Mentalni poremećaji su u blagom porastu u poslednjih pet godina. Njihova zastupljenost u opštem morbiditetu kreće se 3-9% od opšteg morbiditeta. Neophodna je programska zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja stanovništva. Ona treba da obezbedi i dodatnu edukaciju zdravstvenih radnika radi unapređenja mentalnog zdravlja stanovnika.
Reference
*** (1997-2000) Godišnji periodični statistički izveštaji domova zdravlja Ada, Kanjiža, Kikinda, Novi Kneževac, Senta, Čoka
*** (2000) Statistički godišnjak o narodnom zdravlju i zdravstvenoj zaštiti u SR Jugoslaviji '98. Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja
Jakovljević, Đ., Grujić, V.V., Martinov-Cvejin, M., Legetić, B. (1995) Socijalna medicina. Novi Sad: Medicinski fakultet
Jović, S., Matović-Miljanović, S., Gajić, I. (2001) Institut za zaštitu zdravlja Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut' - mentalno zdravlje u svetu. u: Budite smeli, pokažite brigu, zaustavite odbacivanje - zbornik radova, Beograd: Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja, str. 24-32
Kaličanin, P., Paranosić, V. (1988) Zdravlje za sve - zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja. Beograd: Naučna knjiga
Kecmanović, D., Loga, S., Cerić, I., Marković, A. (1990) Psihijatrija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Radojičić, B.M. (1980) Klinička neurologija. Beograd: Institut za stručno usavršavanje i specijalizaciju zdravstvenih radnika
Svetska zdravstvena organozacija (1996) Međunarodna klasifikacija bolesti, MKB-10. Beograd: Savremena administracija, knjiga 1
WHO - Regional Office for Europe (1999) Health 21: An introduction of the health for all policy framework for the WHO European region. European Health for all: Series N5
World Health Organization (2001) Achieving health for all by the year 2000. u: Tarimo E., Creese A. [ur.] Midway reports of country experiences, Geneve
World Health Organization (2001) Stop exclusion - dare to care. NMH Communications, Report, June, 1-9
World Health Organization (2001) World health day: Gro Harlem Brundtland. Geneve
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/MPNS0302022H
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Medicinski pregled (2003)
Deca bez roditeljskog staranja kao vulnerabilna kategorija stanovništva
Kvrgić Svetlana T., i dr.

Arhiv za farmaciju (2009)
Demencija - jedan pogled
Miljević Čedo D., i dr.

Medicinski pregled (2001)
Uloga menadžmenta u podizanju zdravstvenog potencijala dece i omladine
Grujić Vera

prikaži sve [41]