Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 56, br. 3-4, str. 173-177
Distribucija krvnogrupnih antigena ABO, Rh, MNSs, Kell i Duffy u populaciji Vojvodine
Zavod za transfuziju krvi, Novi Sad

e-adresavukuna@eunet.yu
Ključne reči: ABO krvno-grupni sistem; Rh-hr krvno-grupni sistem; MNSs krvno-grupni sistem; Kell krvno-grupni sistem; Duffy krvno-grupni sistem; populaciona genetika
Sažetak
Analiza polimorfizma eritrocitnih krvnogrupnih antigena i genetske varijabilnosti populacije Vojvodine ispitivana je putem frekvencija gena i genotipova koji određuju antigene ABO, Rh, MNSs, Kell i Duffy krvnogrupnih sistema. Rezultati ispitivanja ukazuju da su frekvencije gena i genotipova kod ispitanih krvnogrupnih sistema slične sa odgovarajućim rezultatima za većinu evropskih populacija, dok su statistički značajne razlike uočene u odnosu na stanovništvo geografski udaljenih regija. Vrednosti testa značajnosti proporcija ukazuju na postojanje statistički značajne razlike frekvencija gena i genotipova ABO i MNSs krvnogrupnih antigena u odnosu na populacije australijskih Aboridžina, Kine, Arapa, Eskima, pripadnika crne rase, američkih Indijanaca (Navaho i Pueblo), Fiđija i Papua Gvineje. Statistički značajne razlike frekvencija genotipova uočene su i među stanovništvom užeg geografskog područja Evrope: Finske, Nemačke, Švedske, Albanije, Engleske i Holandije. Naši rezultati ukazuju da eritrocitne krvne grupe nemaju jednaku učestalost kod stanovništva u svim delovima sveta i da između stanovnika udaljenih kontinenata i rasa postoje velike razlike u frekvencijama nekih krvnih grupa. Specifičnost genetske strukture populacije Vojvodine ukazuje na činjenicu da se i među stanovnicima užeg geografskog područja uočavaju razlike u frekvencijama krvnogrupnih antigena.
Reference
*** (1968) Autonomna pokrajina Vojvodina. u: Mala enciklopedija Prosveta - Opšta enciklopedija, Beograd, itd: Prosveta, str. 97-100
Bick, R.L. (1993) Hematology clinical and laboratory practice. St. Louis, MO, itd: Mosby
Borojević, K. (1991) Geni i populacija. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Bošković, S.S. (1975) Transfuziologija. Sarajevo: Svjetlost
Czeizel, A.H., Benkmann, G. (1991) Genetics of the Hungarian population. Budapest: HW Goedde
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Hartl, D. (1983) Human genetics. Cambridge, Chepter 4, 111-486
Holliman, S.M. (1989) The MN blood group serology. u: Unger P., Laird-Fryer B. [ur.] Blood group systems MN and Gerbich, Bethesda, MD: American Association of Blood Banks / AABB
Issitt, P.D., Anstee, D.J. (1985) Applied blood group serology. Miami FL: Montgomery Scientific Publications
Jakšić, B., Labar, B., Grgičević, D. (1989) Hematologija i transfuziologija. Zagreb: JUMENA
Kičić, M., Krajinčanić, B. (1994) Medicinska genetika. Beograd: Defektološki fakultet
Kraljević-Balalić, M., Petrović, S. (1981) Praktikum iz genetike. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Marinković, D. (1986) Genetika. Beograd: Naučna knjiga
Mollison, P.L., Engelfriet, C.P., Contreras, M., ur. (1987) Blood transfusion in clinical medicine. Oxford, UK, itd: Blackwell Scientific Publications
Murant, A.E., Kopec, A.C., Domaniewska-Sobczak, K. (1976) The distribution of the human blood groups and other polymorphisms. London - New York - Toronto: Oxford Univ. Press
Nersisjan, V., Kazančjan, A.B., Artjunian, G.A. (1996) Osobenosti raspodele fenotipova i genotipova u populaciji Armenije. Genetika, Moskva, 32(12), str. 1673-7
Petz, B. (1964) Osnovne statističke metode. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti / JAZU - Izdavački zavod
Race, R.R., Sanger, R. (1975) Blood groups in man. Oxford, UK, itd: Blackwell
Shenkel-Brunner, H. (2000) Human blood groups: Chemical and biochemical basis of antigen specificity. Berlin, itd: Springer Verlag
Simonović, R. (1992) Genetička varijabilnost i neslučajne asocijacije gana koji određuju proteine plazme, eritrocitne i histokompatibilne antigene kod stanovnika Srbije. Beograd: Biološki fakultet, magistarski rad
Slavković, B., Pajević, M., Vavić, N., Bobić, R., Šuput, Lj., Dimitrijević, D. (1993) Distribucija ABO i Rh krvnih grupa kod 2582 trudnice iz Beograda - komparativni prikaz. Bilten za hematologiju, 21(3), str. 39-44
Susanne, C., Bajrami, Z., Kume, K., Mikerezi, I. (1996) Gene differentiation at the AB0, MN and Rhesus loci among Albanians and their relation with other Balkanic populations. Gene Geogr, 10(1): 31-6
Walker, R.H., i dr., ur. (1993) Technical manual. Bethesda, MD: American Association of Blood Banks / AABB
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/MPNS0304173V
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Medicinski pregled (2000)
Neravnoteža vezivanja alela u MNSs krvnogrupnom sistemu u populaciji južne Bačke
Vojvodić Svetlana

Medicinski pregled (2000)
MNSs krvnogrupni sistem u populaciji Južne Bačke
Vojvodić Svetlana

Gl Antropol društva Jug (2005)
Krvne grupe Kell sistema u populaciji Vojvodine
Belić Branislava

prikaži sve [131]