Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 59, br. 3-4, str. 149-154
Tipovi psihičkog reagovanja kod pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta
Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
Sažetak
Cilj rada bio je da se utvrde tipovi psihičkog reagovanja i stanja kod pacijenata sa amputacijom donjih estremiteta. Za detekciju, uz psihološki intervju, korišćeni su psihometrijski testovi: Minesota multifazni personalni inventar i Bekova skala za procenu depresivnosti. Analizirani su psihometrijski parametri kod grupe od 20 ispitanika koji su lečeni na Klinici za medicinsku rehabilitaciju u Novom Sadu. U ukupnom uzorku, kod 45% ispitanika se sreću adaptivne rakcije na amputaciju i posledičnu invalidnost. Kod 55% ispitanika se javljaju maladaptivni odgovori. Registrovana psihopatološka simptomatika se svrstava u nozološke kategorije: Reakcija na težak stres i poremećaj prilagođavanja: sa pretežnim poremećajem drugih emocija; mešoviti poremećaj emocija i ponašanja; produžena depresivna reakcija i distimija. U radu sa osobama sa amputacijom donjih estremiteta, osim adaptivnih, nepatoloških, formi ponašanja sreću se i maladaptivni odgovori sa predominacijom poremećaja raspoloženja kao reakcijom na težak, somatski, stres.
Reference
Berger, D., Berger, J., Mitić, M., Tomić, V. (1997) Zdravstvena psihologija. Beograd: Društvo psihologa Srbije - Centar za primenjenu psihologiju
Biro, M., Berger, J. (1998) Praktikum za primenu i interpretaciju MMPI-201. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Jovanović, A.A., Pejović, M., Vranić, K., Radotić, M. (1997) Psihosocijalna studija amputiraca žrtava rata 1991-1995. u bivšoj SFR Jugoslaviji. Tokyo: Association to Aid Refugees
Knežević, A., Popov, I., Borišev, L., Vučković, N., Selaković-Buršić, S., Lisulov, R., Mitrović, D. (1996) Psihijatrija - udžbenik za studente medicine i psihologije. Novi Sad: Medicinski fakultet
Levin, E.S., Garet, Dž. (1970) Psihološka praksa sa fizičkim invalidima. Beograd: Savezni odbor Saveza gluvih Jugoslavije
Marić, J.K. (1998) Klinička psihijatrija. Beograd: Barex
Pavlović, D.M. (1999) Dijagnostički testovi u neuropsihologiji. Beograd: Grafos
Svetska zdravstvena organizacija (1998) MKB 10 - klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja - dijagnostički kriterijumi za istraživanje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Timotijević-Marković, I., Paunović, V.R. (1992) Instrumenti kliničke procene u psihijatriji. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/MPNS0604149P
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociologija (2000)
Stres i telesna trauma
Opalić Petar D.

Engrami (2003)
Violentnost u suicidalnosti i homicidalnosti
Novaković Milan

Engrami (2003)
Mirtazapin i seksualna aktivnost pacijenta
Stojaković Milan B., i dr.

prikaži sve [90]