Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 59, br. 11-12, str. 577-579
Kompletni atrioventrikularni blok neuobičajenog porekla
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Bežanijska kosa'
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za socijalnu medicinu
Ključne reči: srčani blok + etiologija; srčane neoplazme + dijagnoza + hirurgija; ishod lečenja
Sažetak
Kompletni atrioventrikularni blok može biti različitog porekla. U koronarnu jedinicu primljen je bolesnik star 49 godina zbog sumnje na akutni infarkt miokarda sa bolovima u grudima koji su trajali više od pola sata, a praćeni slabošću, zamorom i "prazninom" u glavi. Na elektrokardiogramu nađeni su kompletni atrioventrikularni blok, frekvencije 50/min. i elevacija ST segmenta na inferiornom zidu. Uzeti markeri miokardne nekroze (troponin, kreatin-kinaza-MB) nisu bili povišeni. Bolovi su se povremeno ponavljali, a na ponovljenim elektrokardiogramima nije bilo promena, markeri nekroze su bili negativni. S obzirom na podatak o ubodu krpelja, provereni su testovi za lajmsku bolest koji su bili negativni. Međutim, transtorakalni ehokardiografski pregled je razrešio slučaj. Nađena je velika tumorozna masa koja je zauzimala veliki deo desne pretkomore i desne komore. Kompjuterizovanom tomografijom isključen je tumor pluća. Drugim ispitivanjima isključeno je sekundarno poreklo tumora. Bolesnik je upućen na operaciju i nađena je velika tumorozna masa koja je na lak dodir jako krvarila, te je bolesniku samo implantiran pejsmejker. Bolesnik je posle kratkog postoperativnog perioda iznenada umro. Kompletni atrioventrikularni blok nekada može biti neuobičajenog uzroka, u ovom slučaju bio je to primarni tumor srca.
Reference
Bakaeen, F.G., Reardon, M.J., Coselli, J.S., Miller, C.C., Howell, J.F., Lawrie, G.M., Espada, R., Ramchandani, M.K., Noon, G.P., Weilbaecher, D.G., DeBakey, M.E. (2003) Surgical outcome in 85 patients with primary cardiac tumors. Am J Surg, 186(6): 641-7; discussion 647
Braunwald, E. (1997) Heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. Philadelphia, itd: W.B. Saunders
Butany, J., Nair, V., Naseemuddin, A., Nair, G.M., Catton, C., Yau, T. (2005) Cardiac tumours: Diagnosis and management. Lancet Oncol, 6(4): 219-28
Fuster, V., Alexander, R.W., O'Rourke, A.R. (2001) Hurst's the heart. New York, itd: McGraw-Hill, Vol 1
Meng, Q., Lai, H., Lima, J., Tong, W., Qian, Y., Lai, S. (2002) Echocardiographic and pathologic characteristics of primary cardiac tumors: A study of 149 cases. Int J Cardiol, 84(1): 69-75
Restrepo, C.S., Largoza, A., Lemos, D.F., Diethelm, L., Koshy, P., Castillo, P., Gomez, R., Moncada, R., Pandit, M. (2005) CT and MR imaging findings of malignant cardiac tumors. Curr Probl Diagn Radiol, 34(1): 1-11
Seal, E.C., Rutter, H.R., Horrigan, M.C., Britton, M.G. (1997) Left atrial tumour mimicking pulmonary embolism. Respir Med, 91(9): 562-4
Thomas, J.E., Eror, A.T., Kenney, M., Caravalho, J. (2004) Asymptomatic right atrial cavernous hemangioma: A case report and review of the literature. Cardiovasc Pathol, 13(6): 341-4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS0612577K
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.