Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2007, vol. 60, br. 11-12, str. 669-673
Istorijski pregled staleškog udruživanja lekara i medicinske publicistike u Vojvodini
Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet
Ključne reči: Medicinska društva + istorija; Istorija medicine; Časopisi; Publikovanje; Medicinska publicistika
Sažetak
Mnogo pre osnivanja Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, zdravstveni radnici Vojvodine udruživali su se u svoje staleško-stručne asocijacije. Pošto je sredinom XVIII veka, po oslobođenju Vojvodine od turske vlasti, na tom području bilo veoma malo lekara sa završenim medicinskim fakultetom, zdravstvenu zaštitu stanovništvu pružali su hirurzi i berberi. Oni su se, poput ostalih zanatlija, udruživali u cehove (esnafe), a jedan od najpoznatijih bio je Hirurški ceh u Novom Sadu. Prva stručna i staleška lekarska asocijacija u Vojvodini bila je osnovana 19. novembra 1919. godine i nosila je naziv Društvo lekara iz Banata, Bačke i Baranje. Tokom vremena i političkih dešavanja i promena ovo udruženje vojvođanskih lekara menjalo je svoj status i naziv, sve do današnjeg - Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, ali je održalo kontinuitet postojanja, sa istim ciljevima i programima rada. U ovom radu dat je i prikaz početaka i razvoja zdravstvene publicistike u Vojvodini, zaključno sa i danas postojećim i aktuelnim časopisom Medicinski pregled, čiji se prvi broj pojavio pre 60 godina. Razmatrajući istorijske činjenice i kontinuitet u radu, predlaže se da se godina 1919. uzme u obzir prilikom obeležavanja godišnjice osnivanja prvog stručnog i staleškog udruženja vojvođanskih lekara, preteče Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva, godina kada je bilo osnovano Društvo lekara iz Banata, Bačke i Baranje.
Reference
*** (1953) Dr. Jovan Neneadović, 1875-1952. Med Pregl, 6(2): 201-2
Belicza, B. (1978) Liječnička udruženja i razvoj medicinske periodike s posebnim osvrtom na 'Liječnički vjesnik', glasilo Zbora liječnika Hrvatske (1877-1977). Saopćenja, Zagreb, 21, str. 133-56
Berić, B. (1984) Prilog poznavanju istorijata lekarskih udruženja i medicinske periodike u Vojvodini. Med Pregl, 37(9-10), str. 445-9
Berić, B. (1979) Glavni godišnji skup lekara iz Vojvodine u Velikom Bečkereku 1927. godine - prilog istoriji lekarskih organizacija u Vojvodini. u: Naučni sastanak NDZIZK Vojvodine, (X), Zrenjanin
Berić, B., Berić, M. (1983) Društvo lekara iz Vojvodine (1919-1929). Med Pregl, 36(5-6), str. 253-7
Drača, P. (2005) Srpsko lekarsko društvo u Vojvodini. Enciklopedija Novog Sada, Novi Sad, 26, str. 79-81
Erdujhelji, M. (1894) Istorija Novog Sada. Novi Sad
Glesinger, L. (1987) Medicinska enciklopedija. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, I, 758-9
Kamenković, Z. (1973) Početak rada Lekarskog društva u Vojvodini. u: Zbornik radova naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Jugoslavije, Novi Sad
Katić, R.V. (1967) Srpska medicina od IX do XIX veka. Beograd: Naučno delo, posebna izdanja, knj. CDXV, str. 22-317
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Medicinski pregled (2012)
Medicina u notafiliji - II deo
Babić Rade R., i dr.

Arhiv za farmaciju (2003)
Sveti Luka i njegov kult kao svetog vrača u srpskom narodu
Mitrović Zorica

Medicinski pregled (2000)
Vakcinacija protiv velikih boginja na teritoriji Sente početkom XIX veka
Ćurčić Milorad, i dr.

prikaži sve [10]