Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 63, br. 7-8, str. 559-564
Značaj elektromiografskog pregleda u dijagnostikovanju i praćenju hronične inflamatorne demijelinizacione polineuropatije
aOpšta bolnica 'Đorđe Joanović', Odeljenje neurologije, Zrenjanin
bKlinički centar Vojvodine, Klinika za neurologiju, Novi Sad
cInstitut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica

e-adresaigor.damjan@bolnica.org.rs
Sažetak
Polineuropatije ili periferne neuropatije predstavljaju disfunkciju ili oboljenje većeg broja ili svih perifernih nerava. S obzirom na morbiditetno-mortalitetne karakteristike, predstavljaju važan segment svakodnevne kliničke prakse. Jedna od polineuropatija koja zaslužuje poseban osvrt jeste i hronična inflamatorna demijelinizaciona polineuropatija, koja zbog svoje kliničko-laboratorijske prezentacije ne potpada u grupu jednostavnih neuropatija, te zahteva detaljnije pretrage. Neurofiziološko testiranje treba obaviti po protokolu za ispitivanje neuropatija. Neurofiziološkim testiranjem, tokom elektroneurografskog dela pregleda, nailazimo na neurografske parametre, koji upućuju na polineuropatski demijelinizacioni tip lezije, dok se u elektromiografskom nalazu registruje postojanje neuropatske lezije (denervaciona aktivnost, veliki akcioni potencijali sa redukovanim uzorkom). Pacijentu starosti 54 godine, na osnovu kliničko-laboratorijske prezentacije, sa prvobitnom dijagnozom u smislu složenih polineuropatija, obavljeno je elektromiografsko ispitivanje, koje je upućivalo na stečenu demijelinizacionu polinueropatiju. Eksluzioni kriterijumi - ciljane dijagnostičke pretrage u pravcu navedenih perifernih neuropatija, ukazivali su na akutnu inflamatornu demijelinacionu polineuropatiju. Međutim, tokom kliničkog i elektromiografskim praćenja, konačno se izdiferenciralo dijagnostičko stanovište u smislu hronične inflamatorne demijelinacine polineuropatije. Slučaj koji smo prikazali interesantan je po tome što ukazuje na mogućnost prevazilaženja lutanja do dijagnoze, koja se, pre svega, postavlja na osnovu elektromiografskog ispitivanja i praćenja, kao i ekskluzionih kliničkih kriterijuma, koji su, u konkretnom slučaju, diferencirali hroničnu od akutne inflamatorne demijelinizacione polineuropatije.
Reference
Apostolski, S. (2006) Klasifikacija neuropatija. u: Klasifikacije i kriterijumi u neurologiji, Beograd: Vojnomedicinska akademija-Medicinski fakultet
Đurić, S.S., Mihaljev-Martinov, J. (1998) Klinička neurofiziologija. Niš: Prosveta
Goetz, C. (2003) Textbook of clinical neurology. Philadelphia: Saunders
Hughes, R.A.C., Bouche, P., Cornblath, D.R., Evers, E., Hadden, R.D.M., Hahn, A., Illa, I., Koski, C.L., Léger, J.M., Nobile-Orazio, E., Pollard, J., Sommer, C., van Bergh, P., Doorn, P.A., Schaik, I.N. (2006) European Federation of Neurological Societies/Peripheral Nerve Society guideline on management of chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy: report of a joint task force of the European Federation of Neurological Societies. European journal of neurology, 13(4): 326-32
Hughes, R.A.C. (2002) Regular review: Peripheral neuropathy. BMJ, 324(7335): 466-469
Jovanović, D., Matanović, D., Stošović, M., Bontić, A., Nešić, V. (2007) Učestalost polineuropatskih promena kod bolesnika na kontinuiranoj ambulantnoj peritoneumskoj dijalizi. Medicinski pregled, 60(Suppl 2):142-4
Jovin, Z., Cvijanović, M., Banić-Horvat, S., Ilin, M., Simić, S., Kopitović, A. (2007) Elektrofiziološke karakteristike stečenih demijelinacionih neuropatija. Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, vol. 15, br. 1-2, str. 47-52
Lević, Z.M. (2003) Osnovi savremene neurologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Maurice, V., Ropper, A.H. (2001) Principles of neurology. New York, itd: McGraw-Hill
Preston, D.C., Shapiro, B.E. (1998) Electromyography and neuromuscular disorders: Clinical-electrophysiologic correlation. Butterworth Heinemann
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/MPNS1008559D
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2011.

Povezani članci