Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 65, br. 11-12, str. 516-520
Vanbolnički morbiditet stanovništva šumadijskog okruga
aInstitut za javno zdravlje, Kragujevac + Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka
bZavod za zdravstvenu zaštitu radnika, Kragujevac
cInstitut za javno zdravlje, Kragujevac

e-adresajovanarad@yahoo.com
Sažetak
Uvod/cilj. Cilj rada je analiza vanbolničkog morbiditeta stanovništva Šumadijskog okruga i identifikacija prioritetnih zdravstvenih problema. Materijal i metode. Kao izvor podataka korišćeni su izveštaji o oboljenjima, stanjima i povredama službi opšte medicine, službi za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i službi za zdravstvenu zaštitu žena domova zdravlja Šumadijskog okruga. Urađena je analiza vanbolničkog morbiditeta za period 1999-2008. godine. Rezultati. Vodeće mesto u strukturi morbiditeta u službama opšte medicine na teritoriji Šumadijskog okruga zauzimaju bolesti sistema za krvotok sa 22,4%. U morbiditetu predškolske i školske dece i omladine najzastupljenija je grupa bolesti sistema za disanje. U službama za zdravstvenu zaštitu žena više od polovine ukupnog morbiditeta (63,9%) čini grupa bolesti mokraćno-polnog sistema. Zaključak. U strukturi morbiditeta stanovništva Šumadijskog okruga dominiraju masovne nezarazne bolesti te je neophodno intenziviranje promotivno-preventivnih mera i aktivnosti sa ciljem unapređenja zdravlja stanovništva i rešavanja prioritetnih problema.
Reference
*** (2006) Statistički godišnjak o zdravlju stanovništva i zdravstvenoj zaštiti u Republici Crnoj Gori. Podgorica: Zavod za zdravstvenu zaštitu
*** (1994) Terminology for European health policy conference: A glossary with equivalents in French, German and Russian. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe
*** (2008) Zdravlje stanovnika Srbije analitička studija 1997-2007. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
*** (2006) Zdravstveno-statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd: Institut za javno zdravlje Srbije 'Dr Milan Jovanović Batut'
*** (2006) Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2006. godinu. http://www.hzjz.hr/publikacije/hzs_ljetopis/index.htm
Cucić, V., Simić, S., Bjegović, V., Živković, M., Doknić-Stefanović, D. (2000) Socijalna medicina. Beograd: Savremena administracija
Jakovljević, Đ., Grujić, V.V., Martinov-Cvejin, M., Legetić, B. (2007) Socijalna medicina. Novi Sad: Medicinski fakultet
Martinov-Cvejin, M., Grujić, V., Šušnjević, S., Kvrgić, S., Arsić, M., Ač-Nikolić, E. (2007) Zdravlje stanovništva Vojvodine. Medicinski pregled, vol. 60, br. 11-12, str. 559-563
Milić, Č., Kocić, S. (2003) Socijalna medicina-praktikum. Kragujevac: Medicinski fakultet Univerziteta
Stamatović, M., Jakovljević, Đ., Legetić, B., Martinov-Cvejin, M. (1997) Zdravstvena zaštita i osiguranje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.2298/MPNS1212516R
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2012.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2009)
Vanbolnički morbiditet stanovništva grada Kragujevca
Popović Predrag, i dr.

Materia medica (2010)
Vanbolnički morbiditet stanovništva Šumadijskog okruga
Kocić Sanja, i dr.

Medicinski pregled (2003)
Deca bez roditeljskog staranja kao vulnerabilna kategorija stanovništva
Kvrgić Svetlana T., i dr.

prikaži sve [43]