Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2003, vol. 46, br. 3-4, str. 207-220
Kompleksnost strategijskog menadžmenta u turizmu
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Sažetak
Izučavanje i primena menadžmenta u turizmu, iako novijeg datuma, predstavlja vrlo složenu istraživačku oblast u upravljanju, u kojoj se susreću i prepliću različite, ne samo naučne, nego i praktične discipline: ekonomija statistika matematika, psihologija, informatika, sociologija i druge odnosno koja zahteva interdisciplinarni pristup. Sa tog aspekta, upravljanje je kritičan proces za organizaciju, liderstvo je stožer upravljanja, a donošenje svih vrsta odluka je ključ liderstva. Cilj ovog rada je da se u izvesnoj meri premosti jaz između normativnog i empirijskog, da se ponude osnovna rešenja donošenja strategijskih i ostalih odluka, dakle, osnove menadžmenta u turizmu, koji se delimično oslanja na logične konsekvence normativne teorije a delimično na empirijska otkrića deskriptivnih studija. Zato je poseban naglasak dat izboru strategija za upravljanje turističkim preduzećem i na osnovu toga može se zaključiti da ne postoji formula, već svako preduzeće za sebe mora analizirati svoju tržišnu poziciju i na osnovu formulisanih strategijskih ciljeva izabrati adekvatnu strategiju.
Reference
Ansoff, I.H., McDonnell, E.J. (1990) Implanting strategic management. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Certo, S.C., Peter, P.J. (1991) Strategic management: Concepts and applications. New York, itd: McGraw-Hill
Čerović, S.R. (2003) Strategijski menadžment turističke privrede Srbije. Beograd: Želnid
Johnson, G., Scholes, K. (1988) Exploring corporate strategy: Text and cases. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Knee, D., Walters, D. (1985) Strategy in retailing: Theory and application. Oxford-London: Philip Allan
March, J.G., Olsen, J.P. (1979) Ambiguity and choice in organizations. Universitetsforlaget
Milisavljević, M., Todorović, J.B. (1991) Strategijsko upravljanje. Beograd: Ekonomski fakultet
Petrović, P. (1989) Strateški marketing preduzeća turističke privrede. u: Zbornik sa Savetovanja 'Međunarodni turistički marketing, Jugoslavija i Evropska zajednica', Pula, 25. i 26. april
Petrović, P.B. (1997) Marketing strategija i međunarodno poslovanje preduzeća. Beograd: Institut za spoljnu trgovinu
Shirley, R.C., Peters, M.H., el Ansary, A.I. (1981) Strategy policy formation: A multifunctional orientation. New York, itd: Wiley
Steiner, G.A., Miner, J.B., Gray, E.R. (1986) Management, policy and strategy. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Stoner, D.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (2000) Menadžment. Beograd: Želnid
Todosijević, R.V. (1995) Strateške alijanse - pomodarstvo ili menadžment koncept za budućnost preduzeća. Beograd: Poslovna politika
Unković, S.M. (1991) Savremeni tokovi u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Vroom, V., Jago, A. (1988) The new leadership: Managing participation in organizations. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Yavitz, B., Newman, W.H. (1982) Strategy in action. New York, itd: Free Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/PRIZ0304207C
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci