Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 47, br. 1-2, str. 99-112
Sistem internih kontrola i operativna revizija
JKP 'Novosadska toplana', Novi Sad
Sažetak
Sistemi internih kontrola ne štite dovoljno donosioce investicionih odluka mimo preduzeća, od mogućnosti velikih prevara menadžmenta. Međutim sam sistem internih kontrola služi menadžmentu preduzeća da bude sigurniji da su računovodstvene informacije samog preduzeća pouzdane. Interna kontrola nije samo negativna, ona nije dizajnirana i sprovedena da bi sprečila neželjene posledice zbog njenog dešavanja. Nijedan posao ne postiže svoje ciljeve izbegavanjem neželjenih rezultata. Mnogo važnije je da, interna kontrola koja je dizajnirana i posmatrana na odgovarajući način, obezbeđuje razumno uveravanje postizanja ciljeva i planova poslovanja. Interna revizija je oblik nadzora nad računovodstvenim i administrativnim kontrolama, ali i nešto mnogo više, ona je posebna filozofija dodavanja vrednosti organizaciji svojom aktivnošću. Operativna revizija je prevaziŠla internu reviziju. Operativna revizija je sveobuhvatna delatnost, koja je osmišljena da analizira organizacionu strukturu, sisteme interne kontrole, tok radnog procesa, širu ocenu boniteta i rezultate rada menadžmenta. Operativna revizija je instrument poslovanja preduzeća, alat menadžmenta, ali i njegov korektor. Ona meri ostvarenje neke organizacije u odnosu na njenu svrhu i postavljene ciljeve. Operativna revizija se bavi celokupnim ostvarenjem ciljeva, efektivnošću poslovnih postupaka i interne kontrole, rezultatima pojedinih menadžera i drugim nefinansijskim aspektima poslovanja. Operativna revizija koristi izuzetna, posebna, čula, putem logičkih revizijskih tehnika da privede svrsi organizacione ciljeve, operacije, kontrolne procese komunikaciju i informacioni sistem.
Reference
Andrić, M. (1999) Revizija računovodstvenih iskaza. Subotica: Ekonomski fakultet
Chambers, A., Rand, G. (2000) The operational auditing handbook: Auditing business processes. New York, itd: Wiley
Dickov,, Nerandžić, B., Perović, V. (2004) Ekonomika moderna. Novi Sad: Stylos
Mandić, T. (2001) Komunikologija - psihologija komunikacije. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Moeller, R., Vitt, H. (1999) Brinks modern internal auditing. New York, itd: Wiley
Pejić, L., Radovanović, R.M., Stanišić, M.D. (1991) Ocena boniteta preduzeća. Beograd: Privredni pregled
Pušara, K. (2004) Međunarodne finansije. Beograd: Univerzitet Braća Karić
Ranković, J.M. (1989) Upravljanje finansijama preduzeća. Beograd: Centar
van Horne, J.C. (1997) Finansijsko upravljanje i politika. Zagreb: MATE
Weihrich, H., Koontz, H. (1994) Menedžment. Zagreb: MATE, prevod
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/PRIZ0402099N
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.