Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 36, br. 1-2, str. 67-73
Donošenje odluke o izboru tehnološkog postupka sa ekološko-ekonomskog aspekta
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Prilikom donošenja odluke o izboru tehnološkog postupka, treba voditi računa o tome da odluka važi za duži rok. Razumljivo je da dolaze u obzir samo takve varijante koje imaju materijalnu osnovu. Mogu se prihvatiti samo takve strategije koje u svakoj fazi dugoročnog perioda obezbeđuju ekonomsku ravnotežu, a da se istovremeno vodi računa i o ekološkom faktoru. Važno je da se donošenje jedne investicione odluke ne vrši kratkovidno, posmatrajući ostale grane bez promene, nego da se privreda i tehnologije koje stoje na raspolaganju posmatranju u dinamici. Metodi koji omogućuju donošenje odluka sa više kriterija, pomažu u postizanju tog cilja. U ovom radu ukazano je na mogućnost primene ovih metoda prilikom izbora tehnoloških postupaka. Prilikom donošenja odluka, pored ekonomskih, veliku važnost treba dati i ekološkom aspektu, odnosno istovremenom posmatranju ekonomskih i ekoloških kriterija. Treba još konstatovati da se ekološka etika može razvijati jedino na osnovu društvene aktivnosti bez koje se ne može ostvariti efikasna zaštita ekosistema. Na ekologiju može da utiče najširi društveni sloj i njihova zainteresovanost ili nezainteresovanost odlučuje o ekološkoj politici jednog perioda.
Reference
Cvetanović, S.Ž. (1989) Protivrečnost između naučno-tehničkog progresa i očuvanja životne sredine u zemljama visoko razvijenog kapitalizma. Industrija, br. 3
Čupić, M.E., Rao, T.V.M. (1991) Savremeno odlučivanje - metode i primena. Beograd: Naučna knjiga
Gereke, Z.K. (1982) Modeliranje energetike i životne sredine - metodi i problemi. Beograd: Jugoslovenski savez za zaštitu i unapređenje čovekove sredine
Karekes, S., Szlavik, J. (1989) Gazdasagi utkereses - kornyezetvedelmi strategiak. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (KJK)
Marković, M. (1991) Tehnologija i ekologija. Industrija, vol. 18, br. 2, str. 53-60
Worldwatch Institute (1991) The State of the World. New York, itd: Norton
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.