Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 36, br. 1-2, str. 93-100
Uticaj računovodstvenog informacionog sistema na efikasno upravljanje poslovnim sistemom
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Sažetak
Tržišni način privređivanja postavlja pred poslovne subjekte zahtev za efikasnim privređivanjem, odnosno pravilnim upravljanjem. Bitan uslov pravilnog upravljanja je adekvatna poslovna odluka (strategijska, taktička), a ona rezultira iz adekvatnih, realnih, sadržanih, potpunih, kvalitetnih i blagovremenih informacija, koje su produkt računovodstvenog informacionog sistema. Kvalitativno i kvantitativno bogatstvo informacija omogućuje organu upravljanja i ostalim korisnicima permanentno praćenje, analize, ocenu kompletnog poslovanja pravilne poslovne politike u cilju ostvarenja što veće dobiti, kao materijalne osnove za razvoj poslovnog sistema i ličnog standarda svih zaposlenih. Upravo zato, fenomenu upravljanja savremena teorija i praksa sve više posvećuje pažnju u dinamičnim tržišnim uslovima privređivanja. Dobra informisanost je osnova dobrog upravljanja. Od kvaliteta računovodsvenog informacionog sistema zavisi kvalitet upravljanja kao i sama organizacija poslovnog sistema. Računovodstvena načela i računovodstveni standardi (su predispozicija za stabilnost obračunskog sistema u dužem vremenskom periodu) daju novi kvalitet računovodstvenom informacionom sistemu.
Reference
*** (1989) Kodeks računovodstvenih načela. Službeni list SFRJ, br. 12 i br. 34
Adizes, I. (1989) Kako riješiti krizu upravljanja. Zagreb: Globus
Ansoff, I.H. (1960) Corporate strategy: An analytic approach to business policy for qrowth and expansion. New York, itd: McGraw-Hill
Davis, G.B., Olson, M.H. (1985) Management information systems. New York, itd: McGraw-Hill
Dobranić, S. (1969) Obrada podataka u radnim organizacijama. Zagreb: Informator
Horngren, C.T. (1978) Introduction to management accounting. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Martino, R.L. (1969) Management information systems. Wayne, PA: Management Develpoment Institute
Nikoloski, Đ. (1976) Računovodstvene informacije kao metod i instrument utvrđivanja i ocenjivanja kvaliteta ekonomije udruženog rada. u: Simpozijum SRR Srbije, Zlatibor, zbornik radova, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS
Rodić, J.L. (1980) Računovodstvene informacije. Zagreb: Informator
Sinđić, M. (1976) Informacija i akcija. u: Simpozijum SRR Srbije, Zlatibor, zbornik radova, Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije / SRRS
Stanojević, T. (1978) Računovodstvene informacije kao osnov funkcionisanja organizacija udruženog rada. Beograd: Savez računovodstvenih i finansijskih radnika Srbije
Viner, N. (1964) Kibernetika i društvo. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.